truyện mặc linh

Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả

Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả

7.4/10

2K

Bạn đang xem: truyện mặc linh

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh Tâm

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 32
Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

7.8/10

6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Chương 279
Ta Bán Lẩu Tại Tận Thế

Ta Bán Lẩu Tại Tận Thế

7.2/10

2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Sĩ Tư Linh

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Mạt Thế, Truyện Khác

Chương 8
Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

7.4/10

169.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 2038
Xuyên Nhanh Vai hung Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

Xuyên Nhanh Vai hung Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

7.7/10

45.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 454
Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

7.9/10

20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

7.2/10

85.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 400
Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7.6/10

45.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 200
Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7.3/10

32.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 155
Xuyên nhanh: phái mạnh thần, rực rỡ tỏa nắng đi!

Xuyên nhanh: phái mạnh thần, rực rỡ tỏa nắng đi!

7.6/10

2.8M

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 2667
Có anh thiệt tốt

Có anh thiệt tốt

7.9/10

15.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Linhh

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 95
Bà Đây Đem Vai hung Dương Oai

Bà Đây Đem Vai hung Dương Oai

9.3/10

157.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 555
Hệ Thống Xuyên Nhanh: monster Phản Diện Đột Kích

Hệ Thống Xuyên Nhanh: monster Phản Diện Đột Kích

9.7/10

3.1M

Trạng thái: Full

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 1665
Hoàn Khố Đế Phi

Hoàn Khố Đế Phi

7.5/10

17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Linh

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 45
Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu hướng dẫn Bối

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu hướng dẫn Bối

7.5/10

17.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mặc Ninh Linh

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Dạ Quang

Dạ Quang

7.5/10

10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạch Linh

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 49
Vương Phi sát Đảo Vương Gia

Vương Phi sát Đảo Vương Gia

7.5/10

67.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Linh Linh

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Truyện Cung Đấu

Chương 171
Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả

C32

Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả

7.4/10

2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

C279

Chào Mừng Đến Với Địa Ngục Của Ta

7.8/10

Xem thêm: đạo tình truyện full

6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Ta Bán Lẩu Tại Tận Thế

C8

Ta Bán Lẩu Tại Tận Thế

7.2/10

2.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

C2038

Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ FULL

7.4/10

169.1K

Thể loại: Dị Giới, Hài Hước

Xuyên Nhanh Vai hung Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

C454

Xuyên Nhanh Vai hung Nữ Chủ Mãn Cấp Lúc Sau

7.7/10

45.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

C501

Xuyên Nhanh Nam Thần Có Điểm Nhiên Hôm Nay Trước Bại Một Trăm Triệu Cái Này Đại Lão Phong Cách Không Đúng

7.9/10

20.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

C400

Xuyên Nhanh Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

7.2/10

85.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

C200

Quyển 1 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7.6/10

45.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

C155

Quyển 2 10 Vạn Lí Do Phải Khắc Kim

7.3/10

32.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên nhanh: phái mạnh thần, rực rỡ tỏa nắng đi!

C2667

Xuyên nhanh: phái mạnh thần, rực rỡ tỏa nắng đi!

7.6/10

2.8M

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Có anh thiệt tốt

C95

Có anh thiệt tốt

7.9/10

15.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Bà Đây Đem Vai hung Dương Oai

C555

Bà Đây Đem Vai hung Dương Oai

9.3/10

157.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hệ Thống Xuyên Nhanh: monster Phản Diện Đột Kích

C1665

Hệ Thống Xuyên Nhanh: monster Phản Diện Đột Kích

9.7/10

3.1M

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hoàn Khố Đế Phi

C45

Hoàn Khố Đế Phi

7.5/10

17.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu hướng dẫn Bối

C10

Trầm Luân Cưỡng Đoạt Tiểu hướng dẫn Bối

7.5/10

17.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Dạ Quang

C49

Dạ Quang

7.5/10

10.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Vương Phi sát Đảo Vương Gia

C171

Vương Phi sát Đảo Vương Gia

7.5/10

Xem thêm: truyện ông chú của tôi

67.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu