truyện không thể rời bỏ nàng


Nam Chi, nữ giới tổng tài của một doanh nghiệp lớn vui chơi, luôn luôn đảm bảo chất lượng giang hoàn hảo nhất tuy nhiên không nhiều người hiểu rằng kín đáo của cô ý Khi mùng tối buông xuống. Nhưng sự buông thả phóng túng ấy vẫn trước đó chưa từng khiến cho cô cảm nhận thấy hạnh phúc, cho tới Khi người ấy xuất hiện…. Vốn tưởng rằng đơn giản nhì nhân loại xa xôi kỳ lạ, lại trừng trị hình thành nường ấy đó là em gái của khách hàng đằm thắm, thậm chí là còn là một người nghệ sỹ mới nhất vô doanh nghiệp lớn của cô? Đối mặt mày với việc theo dõi xua lâu năm dài vô 1 năm, chị ấy sẽ dần dần sụp như bao nhiêu cây thước mềm chứ?

Xem thêm: chuyện này quá sức rồi

Bạn đang xem: truyện không thể rời bỏ nàng

MỤC LỤC


Chương 00
Chương 01 ┊ Chương 02 ┊ Chương 03 ┊ Chương 04
Chương 05 ┊ Chương 06 ┊ Chương 07 ┊ Chương 08
Chương 09 ┊ Chương 10 ┊ Chương 11 ┊ Chương 12
Chương 13 ┊ Chương 14 ┊ Chương 15 ┊ Chương 16
Chương 17 ┊ Chương 18 ┊ Chương 19 ┊ Chương 20
Chương 21 ┊ Chương 22 ┊ Chương 23 ┊ Chương 24
Chương 25 ┊ Chương 26 ┊ Chương 27 ┊ Chương 28
Chương 29 ┊ Chương 30 ┊ Chương 31 ┊ Chương 32
Chương 33 ┊ Chương 34 ┊ Chương 35 ┊ Chương 36
Chương 37 ┊ Chương 38 ┊ Chương 39 ┊ Chương 40
Chương 41 ┊ Chương 42 ┊ Chương 43 ┊ Chương 44
Chương 45 ┊ Chương 46 ┊ Chương 47 ┊ Chương 48
Chương 49 ┊ Chương 50 ┊ Chương 51 ┊ Chương 52
Chương 53 ┊ Chương 54 ┊ Chương 55 ┊ Chương 56
Chương 57 ┊ Chương 58 ┊ Chương 59 ┊ Chương 60 [END]

Tác giả

Bình luận