truyện đông chí

tác giả: Ngưng Lũng

nguồn: Tấn Giang

edit: kaffesua

Bạn đang xem: truyện đông chí

Văn án:

“Trong khoảnh tương khắc dục vọng được thỏa mãn nhu cầu, cũng chính là thời tương khắc được đền bù.”

Bác sĩ gây thích Lục Yên cảm nhận được cuộc điện thoại thông minh cấp cho cứu vớt khi nửa tối, bên trên đàng vội vàng chạy cho tới khám đa khoa, bất thần bắt gặp được đứa bạn thời trung học tập thương hiệu Đặng Mạn vẫn bị tiêu diệt nhiều năm trước đó.

Kể từ thời điểm ngày cơ trở chuồn, những mẩu truyện quái quỷ dị cứ ùn ùn kéo nhau cho tới.

“Đông chí, là ngày với oan báo oan, với thù hằn báo thù hằn.”

Vốn dĩ là tội ác tránh việc nhằm cô cần gánh vác, chuyện vẫn cơ hội tám năm, hoàn toàn có thể rời né thành công xuất sắc thêm nữa không?

Một đoạn trong suốt lộ trình đã thử thay cho thay đổi số phận cuộc sống, từng bước từng bước thót tim.

Xem thêm: tinh tế chi cái gì mang thai rồi

[Sủng văn] Giang Thành Ngật quay về TP.HCM S sau nhiều năm xa xôi cơ hội, nhập cuộc họp lớp, “bất ngờ” hội ngộ người nữ giới năm cơ từng đá anh là Lục Yên.

Qua vài ba ngày sau, anh vẫn biến đổi Lục Yên phát triển thành cô nữ giới lúc này của tớ.

Giang Thành Ngật thưa, “Đông Chí, em mong muốn làm những gì vào trong ngày này? thời nay tiếp tục thực hiện gì?”

Lục Yên: Giang sir, xin xỏ tự động trọng.

[Nội dung] Nữ bác sĩ và anh công an rất đẹp chai, phá huỷ án + tình củm. Không với nguyên tố thần túng, HE sủng ngọt. Câu thứ nhất nhập văn án bắt mối cung cấp kể từ phim “The Pawnshop No. 8” (Tiệm nỗ lực đồ gia dụng số 8).

Diễn viên: Lục Yên – Giang Thành Ngật

Xem thêm: thời quang không nghe lời

thỏ lảm nhảm

truyện ngọt, ngọt và rất rất và ngọt ngào. (quan trọng cần thưa 3 lần)

mục lục

 1. [ĐÔNG CHÍ] Chương 1 09/11/2017
 2. [ĐÔNG CHÍ] Chương 2 17/11/2017
 3. [ĐÔNG CHÍ] Chương 3 29/11/2017
 4. [ĐÔNG CHÍ] Chương 4 02/12/2017
 5. [ĐÔNG CHÍ] Chương 5 13/12/2017
 6. [ĐÔNG CHÍ] Chương 6 14/12/2017
 7. [ĐÔNG CHÍ] Chương 7 17/12/2017
 8. [ĐÔNG CHÍ] Chương 8 18/12/2017
 9. [ĐÔNG CHÍ] Chương 9 19/12/2017
 10. [ĐÔNG CHÍ] Chương 10 20/12/2017
 11. [ĐÔNG CHÍ] Chương 11 21/12/2017
 12. [ĐÔNG CHÍ] Chương 12 22/12/2017
 13. [ĐÔNG CHÍ] Chương 13 23/12/2017
 14. [ĐÔNG CHÍ] Chương 14 24/12/2017
 15. [ĐÔNG CHÍ] Chương 15 25/12/2017
 16. [ĐÔNG CHÍ] Chương 16 26/12/2017
 17. [ĐÔNG CHÍ] Chương 17 27/12/2017
 18. [ĐÔNG CHÍ] Chương 18.2 01/01/2018
 19. [ĐÔNG CHÍ] Chương 19 13/01/2018
 20. [ĐÔNG CHÍ] Chương trăng tròn 15/01/2018
 21. [ĐÔNG CHÍ] Chương 21 15/01/2018
 22. [ĐÔNG CHÍ] Chương 22 15/01/2018
 23. [ĐÔNG CHÍ] Chương 23 16/01/2018
 24. [ĐÔNG CHÍ] Chương 24 16/01/2018
 25. [ĐÔNG CHÍ] Chương 25 16/01/2018
 26. [ĐÔNG CHÍ] Chương 26 16/01/2018
 27. [ĐÔNG CHÍ] Chương 27 16/01/2018
 28. [ĐÔNG CHÍ] Chương 28 16/01/2018
 29. [ĐÔNG CHÍ] Chương 29 16/01/2018
 30. [ĐÔNG CHÍ] Chương 30 17/01/2018
 31. [ĐÔNG CHÍ] Chương 31 17/01/2018
 32. [ĐÔNG CHÍ] Chương 32 17/01/2018
 33. [ĐÔNG CHÍ] Chương 33 17/01/2018
 34. [ĐÔNG CHÍ] Chương 34 17/01/2018
 35. [ĐÔNG CHÍ] Chương 35 17/01/2018
 36. [ĐÔNG CHÍ] Chương 36 17/01/2018
 37. [ĐÔNG CHÍ] Chương 37 17/01/2018
 38. [ĐÔNG CHÍ] Chương 38 17/01/2018
 39. [ĐÔNG CHÍ] Chương 39 17/01/2018
 40. [ĐÔNG CHÍ] Chương 40 17/01/2018
 41. [ĐÔNG CHÍ] Chương 41 17/01/2018
 42. [ĐÔNG CHÍ] Chương 42 17/01/2018
 43. [ĐÔNG CHÍ] Chương 43 17/01/2018
 44. [ĐÔNG CHÍ] Chương 44 17/01/2018
 45. [ĐÔNG CHÍ] Chương 45 17/01/2018
 46. [ĐÔNG CHÍ] Chương 46 17/01/2018
 47. [ĐÔNG CHÍ] Chương 47 17/01/2018
 48. [ĐÔNG CHÍ] Chương 48 17/01/2018
 49. [ĐÔNG CHÍ] Chương 49 17/01/2018
 50. [ĐÔNG CHÍ] Chương 50 17/01/2018
 51. [ĐÔNG CHÍ] Chương 51 17/01/2018
 52. [ĐÔNG CHÍ] Chương 52 17/01/2018
 53. [ĐÔNG CHÍ] Chương 53 17/01/2018
 54. [ĐÔNG CHÍ] Chương 54 17/01/2018
 55. [ĐÔNG CHÍ] Chương 55 17/01/2018
 56. [ĐÔNG CHÍ] Chương 56 17/01/2018
 57. [ĐÔNG CHÍ] Chương 57 17/01/2018
 58. [ĐÔNG CHÍ] Chương 58 17/01/2018
 59. [ĐÔNG CHÍ] Chương 59 17/01/2018
 60. [ĐÔNG CHÍ] Chương 60 – HOÀN 17/01/2018
 61. [ĐÔNG CHÍ] Chương 61 – PN1 23/01/2018
 62. [ĐÔNG CHÍ] Chương 62 – PN2 23/01/2018
 63. [ĐÔNG CHÍ] Chương 63 – PN3 26/01/2018
 64. [ĐÔNG CHÍ] Chương 64 – PN4 26/01/2018