truyện đấu la đại lục

Nơi trên đây không tồn tại quỷ pháp, không tồn tại đấu khí, cũng không tồn tại võ thuật, chỉ mất độc nhất loại gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất nền Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng vẫn chính thức lao vào tuyến phố suy thoái và khủng hoảng. Một lớp tính năng mới nhất xuất hiện nay, liệu mới Sử Lai Khắc Thất Quái mới nhất này còn có chấn hưng được Đường Môn hoặc không? Bản nhân vật ca về Đường Môn Khi xưa rất có thể tái ngắt hiện nay một đợt tiếp nhữa hoặc không?

Bản đằm thắm với Bách vạn niên hồn thú, Tử Linh Thánh Pháp Thần tay cụ Nhật Nguyệt Trích Tinh, một khối hệ thống Hồn Đạo Khí trọn vẹn mới nhất dẫn tới sự suy sụp của Đường Môn. Tất cả bí mật từ từ hé cởi...

Bạn đang xem: truyện đấu la đại lục

Liệu tà khí Đường Môn rất có thể lại một đợt tiếp nhữa danh chấn thiên hạ không? Huy hoàng của Đường Môn Khi xưa hợp lý còn rất có thể tái ngắt hiện? Mọi loại đều nằm ở vị trí Tuyệt Thế Đường Môn.

Tóm tắt cảnh giới ( với chứa chấp spoiler )

Xem thêm: truyện bến xe

Xưng hào:

Xem thêm: mười dặm gió xuân không bằng em

 • Hồn Sĩ – Nhất cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 1 – 10
 • Hồn Sư – Nhất cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 11 – 20
 • Đại Hồn Sư – Nhị cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 21 – 30
 • Hồn Tôn – Tam cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 31 – 40
 • Hồn Tông – Tứ cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 41 – 50
 • Hồn Vương – Ngũ cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 51 – 60
 • Hồn Đế – Lục cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 61 – 70
 • Hồn Thánh – Thất cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 71 – 80
 • Hồn Đấu La – Bát cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 81 – 90
 • Phong Hào Đấu La – Cửu cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 91 – 99
  • Phổ thông Phong Hào Đấu La – Cửu cung cấp Hồn Đạo Sư - cung cấp 91 – 94
  • Siêu cung cấp Đấu La – Cửu cung cấp Hồn Đạo Sư  - cung cấp 95 – 98
  • Cực hạn Đấu La – Thập cung cấp Hồn Đạo Sư –  cấp 99 – 100
 • Bán thần – Thập nhất cung cấp Hồn Đạo Sư – cung cấp 99 – 100
 • Thần – Cấp 100
 • Thần quan lại - Có được một vòng thần hoàn
 • Tam cung cấp Thần Linh- Có được phụ thân vòng thần hoàn
 • Nhị cung cấp Thần Linh - Có được năm vòng thần hoàn
 • Nhất cung cấp Thần Linh - Có được bảy vòng thần hoàn
 • Thần Vương - Có được chín vòng thần hoàn

Phẩm hóa học Hồn Hoàn:

 • Thập niên (10 năm) – Bạch sắc (trắng)
 • Bách niên (100 năm) – Hoàng sắc (vàng)
 • Thiên niên(1.000 năm) – Tử sắc (tím)
 • Vạn niên(10.000 năm) – Hắc sắc (đen)
 • Thập vạn niên(100.000 năm) – Hồng sắc (đỏ) – từng chục vạn năm gia tăng một đạo Kim Văn
 • Bách vạn niên ( một triệu năm) – Kim sắc(vàng chói) – Thuộc tính không giống nhau cho tới sắc tố không giống nhau
 • Đặc thù: Xích Kim(Vàng đỏ), lam kim(Vàng xanh rớt dương), bạch kim(Vàng trắng), hoả hồng kim(Vàng hồng), cam kim(Vàng cam), lục kim(Vàng xanh rớt lá), tro(Xám)
 • Phối hợp ý Hồn Hoàn chất lượng tốt nhất: Hoàng Hoàng Tử Tử Hắc Hắc Hắc Hắc Hắc (ngoài trừ Song sinh võ hồn và Tà Hồn Sư)
 • Dịch: HảiFull.

Chúc các bạn với những khoảng thời gian ngắn hạnh phúc Khi gọi truyện Đấu La Đại Lục 2!