truyện cưỡng đoạt

Cưỡng đoạt   

Tên truyện : Cưỡng đoạt

Tác fake : Lệ Sa

Thể loại : Đam mỹ văn minh, H nặng trĩu, SM hung bạo,….

cđ

*Giới thiệu : đấy là truyện rất là biến đổi thái, ghi chép theo gót sở trường của tao nên không tồn tại reviews, chương 1 theo gót mô-tips thân thuộc, chỉ mất H, còn kể từ chương 2 sẽ có được gửi biến đổi nhiều :3 sau thời điểm gọi hoàn thành lưu giữ +1

Like mang lại tao và đánh giá nhá :3

*Truyện đã được gỡ pass. Mong mọi người không lấy truyện đi khi chưa được sự đồng ý của admin hay tác giảgiả!

Bạn đang xem: truyện cưỡng đoạt

Xem thêm: tác giả chu ngọc

Xin chớ đưa đi khi chưa xuất hiện sự dồng ý của tác giả!!!!

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

còn tiếp. . .

Tác giả

Bình luận