trường nguyệt tẫn minh bạch lộc

Dù là dự án công trình được Reviews hoàn toàn có thể canh ty những ngôi sao sáng thay đổi tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại những gì Bạch Lộc thể hiện nay ở "Trường Nguyệt Tẫn Minh" vẫn đã cho thấy cô còn nhiều nhược điểm.