trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập

anh1

Tác giả: Trích Hữu Ngư Chi Đạo (Chỉ Có Cá Biết)

Edit & Beta: A Hoa

Bạn đang xem: trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập

Tình trạng: Đang tiến thủ hành

Số chương : 101 chương (chính văn + phiên ngoại)

Nguồn: Xà Viện

Thể loại: cường cường, trọng sinh, báo thù địch, hào môn, sủng, 1×1, HE

Nhân vật chính: Tả Trạm Vũ x Lâm Hạo Sơ

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

KHÔNG COPY. KHÔNG CHUYỂN VER

Pass: Nice tea, nice tea (4 kí tự động, ko hoa, ko cách)

_______________

 Văn án

 Chương 1       Chương 2      Chương 3    Chưong 4       Chương 5

  Chương 6      Chương 7     Chương 8     Chương 9     Chương  10

Chương 11    Chương 12   Chương 13    Chương 14    Chương 15

Chương 16   Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương 20

Chương 21   Chương 22   Chương 23   Chương 24   Chương 25

Chương 26    Chương 27    Chương 28    Chương 29    Chương 30

Xem thêm: ngộ nhận truyện

Chương 31    Chương 32    Chương 33    Chương 34    Chương 35

Chương 36    Chương 37    Chương 38    Chương 39    Chương 40

Chương 41 Chương 42    Chương 43  Chương 44    Chương 45

Chương 46    Chương 47    Chương 48    Chương 49    Chương 50

Chương 51    Chương 52    Chương 53    Chương 54    Chương 55

Chương 56    Chương 57.1     Chương 57.2    Chương 58    Chương 59

 Chương 60

Chương 61 +62    Chương 63    Chương 64    Chương 65

Chương 66    Chương 67    Chương 68    Chương 69    Chương 70

Chương 71    Chương 72    Chương 73    Chương 74    Chương 75

Chương 76    Chương 77    Chương 78    Chương 79    Chương 80

Chương 81    Chương 82    Chương 83    Chương 84    Chương 85

Chương 86    Chương 87    Chương 88    Chương 89    Chương 90

Chương 91    Chương 92    Chương 93    Chương 94    Chương 95

Chương 96    Chương 97    Chương 98    

Xem thêm: nữ vương trà xanh ở thập niên 70

PHIÊN NGOẠI (QT)

Chương 99    Chương 100+101

–HOÀN–