trọng sinh chi sủng nhỉ bất cú

 • Reads 105,106
 • Votes 5,659
 • Parts 56

Complete, First published Mar 02, 2022

Bạn đang xem: trọng sinh chi sủng nhỉ bất cú

Table of contents

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

  Xem thêm: tác giả chu ngọc

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Chương 49: Song trăng tròn

  Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

  Xem thêm: đạo tình truyện full

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

 • Thu, Mar 3, 2022

Tác giả: Tối Ái Tiểu Miêu Miêu
  Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh
  
  Nguồn: phamthienlienvu.wordpress.com
  Trạng thái: Full 
  Editor: Liên Vũ (Lucy)
  Thể loại: Trọng sinh, ấm áp áp, Chủ công, Ngọt ngào, 1×1, Sinh tử, HE.
  Beta: Phong Đình
  
  Văn án:
  
  Đây là mẩu truyện về một đái công sau khoản thời gian trọng sinh tiếp tục nằm trong đái thụ ngọt ngào và lắng đọng chưng chào bán bao.
   
  Kiếp trước đái thụ vì như thế đái công nhưng mà nâng một nhát mò mẫm độc, mất mặt tiết nhưng mà bị tiêu diệt. Tiểu công sau khoản thời gian trọng sinh tiếp tục sủng đái thụ lên trời. ấm áp áp ngọt ngào và lắng đọng ko ngược.