trọng sinh chi lê hân

 • Reads 1,433,990
 • Votes 69,327
 • Parts 92

Complete, First published Sep 11, 2016

Bạn đang xem: trọng sinh chi lê hân

Table of contents

 • Tue, Apr 7, 2020

 • CHƯƠNG 1 : CẬU BÉ LÀM CÔNG.

  Tue, Apr 7, 2020

 • CHƯƠNG 2: KIẾM TIỀN RỜI KHỎI.

  Tue, Apr 7, 2020

 • Tue, Apr 7, 2020

 • CHƯƠNG 4: CHUẨN BỊ TRỐN CHẠY

  Tue, Apr 7, 2020

 • CHƯƠNG 5: BÁNH THỊT TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG.

  Tue, Apr 7, 2020

 • CHƯƠNG 6: ĐƯỢC NGƯỜI NHỚ THƯƠNG

  Tue, Apr 7, 2020

 • CHƯƠNG 7: KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN

  Wed, Apr 8, 2020

 • Wed, Apr 8, 2020

 • Wed, Apr 8, 2020

 • CHƯƠNG 10: ĐOẠN THẢO CUỐI CÙNG

  Wed, Apr 8, 2020

 • Wed, Apr 8, 2020

 • Wed, Apr 8, 2020

 • CHƯƠNG 13: MUỐN CHẠY TRỐN

  Thu, Apr 9, 2020

 • CHƯƠNG 14: KIM THIỀN THOÁT XÁC

  Thu, Apr 9, 2020

 • CHƯƠNG 15: TÌM KHÔNG THẤY

  Thu, Apr 9, 2020

 • CHƯƠNG 16: Ý TRỜI KHÓ TRÁI.

  Thu, Apr 9, 2020

 • CHƯƠNG 17: MỜI NGƯỜI TRỞ VỀ

  Thu, Apr 9, 2020

 • CHƯƠNG 18: KHÔNG CẦN LÀM PHIỀN NHAU

  Fri, Apr 10, 2020

 • CHƯƠNG 19: CẤP CÁI THỐNG KHOÁI

  Fri, Apr 10, 2020

 • CHƯƠNG 20: CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN

  Fri, Apr 10, 2020

 • CHƯƠNG 21: ĐÃ TỪNG CHẾT MỘT LẦN

  Fri, Apr 10, 2020

 • CHƯƠNG 22: VỀ LẠI CHỐN CŨ

  Fri, Apr 10, 2020

 • CHƯƠNG 23: SẼ CÓ BIỆN PHÁP LƯU LẠI

  Fri, Apr 10, 2020

 • Fri, Apr 10, 2020

 • CHƯƠNG 25: KHAI TRƯƠNG THUẬN LỢI

  Fri, Apr 10, 2020

 • CHƯƠNG 26: DỊCH VỤ HẬU MÃI

  Sat, Apr 11, 2020

 • CHƯƠNG 27: TẦNG TẦNG SƯƠNG MÙ

  Sat, Apr 11, 2020

 • CHƯƠNG 28: HAI MẶT GIÁP CÔNG

  Sat, Apr 11, 2020

 • CHƯƠNG 29: BÍ MẬT VỀ THÂN THẾ

  Sat, Apr 11, 2020

 • CHƯƠNG 30: DÊ VÀO MIỆNG CỌP

  Sat, Apr 11, 2020

 • CHƯƠNG 31: CÓ HY VỌNG CHỮA KHỎI

  Sat, Apr 11, 2020

 • CHƯƠNG 32: ĐÂM LAO PHẢI THEO LAO

  Sun, Apr 12, 2020

 • CHƯƠNG 33: TIẾN DẦN TỪNG BƯỚC

  Sun, Apr 12, 2020

 • CHƯƠNG 34: TRỞ VỀ NƠI Tại CŨ

  Sun, Apr 12, 2020

 • Sun, Apr 12, 2020

 • CHƯƠNG 36: CHÍNH THỨC NÓI CHUYỆN

  Sun, Apr 12, 2020

  Xem thêm: tạo hóa tiên đế

 • CHƯƠNG 37: CHUYỆN CŨ LÊ THỊ

  Sun, Apr 12, 2020

 • Tue, Apr 14, 2020

 • CHƯƠNG 39: TÌNH THẾ NGHỊCH CHUYỂN

  Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Chương 41: Một ngôi nhà tía người

  Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • Wed, Apr 15, 2020

 • CHƯƠNG 44: TÌNH CẢM LÀ CẦN BỒI DƯỠNG

  Fri, Apr 17, 2020

 • Fri, Apr 17, 2020

 • Fri, Apr 17, 2020

 • CHƯƠNG 47: AI CẦN ÔNG THEO?!

  Fri, Apr 17, 2020

 • Fri, Apr 17, 2020

 • CHƯƠNG 49: ÁI MUỘI THĂNG CẤP

  Fri, Apr 17, 2020

 • Fri, Apr 17, 2020

 • Sat, Apr 18, 2020

 • Sat, Apr 18, 2020

 • Sat, Apr 18, 2020

 • Sat, Apr 18, 2020

 • Sat, Apr 18, 2020

 • CHƯƠNG 56: DẦN QUEN THUỘC

  Sat, Apr 18, 2020

 • Sat, Apr 18, 2020

 • Sat, Apr 18, 2020

 • Sat, Apr 18, 2020

 • CHƯƠNG 60: THÔNG SUỐT CÙNG ĐÙA GIỠN.

  Sat, Apr 18, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • CHƯƠNG 63: BỮA TIỆC GIA TỘC

  Sun, Apr 19, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Sun, Apr 19, 2020

 • Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • CHƯƠNG 74: "GIÁN ĐIỆP" HAI MANG

  Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • CHƯƠNG 76: CHUYỆN CHƯA KỂ

  Tue, Apr 21, 2020

 • Tue, Apr 21, 2020

 • CHƯƠNG 78: CHÍNH THỨC (H)

  Tue, Apr 21, 2020

 • Tue, Apr 21, 2020

 • Tue, Apr 21, 2020

 • Tue, Apr 21, 2020

 • Tue, Apr 21, 2020

 • Tue, Apr 21, 2020

 • Tue, Apr 21, 2020

 • Tue, Apr 21, 2020

 • Tue, Apr 21, 2020

 • Wed, Apr 22, 2020

 • Wed, Apr 22, 2020

 • CHƯƠNG 89: THĂNG HOA 2 (H)

  Xem thêm: truyện thiên quan tứ phúc

  Wed, Apr 22, 2020

 • Wed, Apr 22, 2020

 • Wed, Apr 22, 2020

- Thể loại: tiến bộ, trọng sinh (thụ), chăm sóc phụ tử, niên thượng, gương vỡ lại lành lặn, đái ngược, ngọt sủng, 1×1, HE
    
    - CP chính: Lê Hân (Uất Trì Hi) x Uất Trì Diễm
    
    - Editor: MynMyn
    
    - Beta: Đỗ Hàn Y
    
    Văn án
    
    Cố sự về một đái thụ xứng đáng thương phân phát hiện tại bị phụ vương nuôi bản thân ngưỡng mộ tận dụng,
    
    ngay tắp lự design một mùng tự động sát hòng hoàn thành toàn bộ.
    
    Sau khi sinh sống lại, bị phụ vương nuôi quan sát, tìm đến bù che đậy ~ nâng niu.