LÀM SAO TRẢ LỜI NPC TUẦN TRA NHẬN THƯỞNG?

  -  

Mỗi ngày lúc đi tuần tra và chạm mặt NPC, họ sẽ có phần lớn thắc mắc để thành chủ trả lời và thừa nhận thưởng. Tuy nhiên, thân nhị gạn lọc, làm sao để vấn đáp nhưng có được phần thưởng trọn ưng ý?

Bổn định trang xin được lí giải cụ thể phương pháp vấn đáp cũng tương tự phần ttận hưởng của mỗi câu trả lời để quý thành chủ gạn lọc mang lại phù hợp cùng với nhu yếu bây chừ trong thành.

Quý thành nhà lưu ý: việc gặp gỡ NPC là hốt nhiên, không có phương pháp nhằm luôn luôn luôn gặp được NPC.

Dưới đó là danh sách các NPC hoàn toàn có thể gặp được khi tuần tra. Quý thành nhà nhấp vào từng người nhằm search câu trả lời.


*

Tmùi hương nhân

Bạn đã xem: Cách tuần tra đem tướng tá khí

STT Lựa chọn Phần thưởng trọn
1 Chọn Vật Phẩm Bích Ngọc
Dửng Dưng 10 Chiến Công * Cấp Thành Chính
2 Không tìm thấy 50 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Tìm giúp 700 Bội nghĩa * Cấp Thành Chính
3 Diệt cường đạo Phi Tiêu
Thu hấp thụ giặc 8 Lòng Dân
4 Vô Can 50 Chiến Công * Cấp Thành Chính
Mlàm việc rộng 800 Bạc Bẽo * Cấp Thành Chính
5 Thương thơm thuyết 500 Bạc Bẽo * Cấp Thành Chính,8 Lòng Dân
Cướp bóc 1000 Bội nghĩa * Cấp Thành Chính
Ác bá STT Lựa chọn Phần thưởng
1 Chặn đánh 10 Lòng Dân
Nhượng Bộ 750 Bạc Tình * Cấp Thành Chính
2 Ngăn 50 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Bắt 50 Chiến Công * Cấp Thành Chính
3 Khâm Phục 500 Tệ Bạc * Cấp Thành Chính
Rời Khỏi 30 Uy Danh * Cấp Thành Chính
4 Bắt thẩm tra 7 Lòng Dân
Bí mật theo dõi 70 Chiến Công * Cấp Thành Chính
5 Khuim tòng ngũ 35 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Xem xét xẻ nhiệm 800 Bạc * Cấp Thành Chính
Người giàu STT Lựa chọn Phần thưởng
1 Đồng Ý 7 Lòng Dân
Từ Chối 25 Uy Danh * Cấp Thành Chính
2 Triệu kiến 500 Bội Bạc * Cấp Thành Chính
Tự đi đến 40 Uy Danh * Cấp Thành Chính
3 Từ chối 500 Bạc đãi * Cấp Thành Chính
Tiếp nhận Phượng Chùy Đao
4 Chứng Thực 40 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Cấm Nói Dối 7 Lòng Dân
5 Tán Đồng 40 Chiến Công * Cấp Thành Chính
Không Dám Tùy Tiện đôi mươi Vàng
Bà lão STT Lựa chọn Phần ttận hưởng
1 Báo tình hình 25 Vàng
An ủi 8 Lòng Dân
2 Khuyến Khích 1000 Bội Bạc * Cấp Thành Chính
Thưởng 500 Tệ Bạc * Cấp Thành Chính
3 Lên núi search người 9 Lòng Dân
Trọng trách nặng trĩu nề 40 Uy Danh * Cấp Thành Chính
4 Tìm giúp 5 Lòng Dân
Công Việc bận rộn 40 Uy Danh * Cấp Thành Chính
5 Làm giúp Thiết Tật Đóa
Vờ nhỏng không biết 25 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Ông lão STT Lựa chọn Phần thưởng trọn
1 Tự chuyển giao 25 Vàng
Sắp xếp nằm trong hạ 400 Bội nghĩa * Cấp Thành Chính
2 Sửa ngay 7 Lòng Dân
Chờ thời cơ 28 Vàng
3 Tin Lời 35 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Giễu trêu ghẹo bỏ đi 1000 Bội Bạc * Cấp Thành Chính
4 Đnóng đnóng xoa xoa 9 Lòng Dân
An ủi 16 Vàng
5 Trừng trị 5 Lòng Dân
Hiệp trợ 45 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Bé gái STT Lựa lựa chọn Phần ttận hưởng
1 Tìm Tiểu Hoàng 28 Vàng
Thoái Thác 40 Uy Danh*Cấp Thành Chính
2 Tôi là bạn lạ 6 Lòng Dân
Không thèm quan lại tâm 35 Chiến Công * Cấp Thành Chính
3 Sẽ con quay lại đôi mươi Vàng
Không trở lại nữa 40 Chiến Công * Cấp Thành Chính
4 Đứa bé tội nghiệp 40 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Quay lưng đi 50 Uy Danh * Cấp Thành Chính
5 Thêm nể sợ 35 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Không vững chắc chắn 30 Vàng
Cô gái STT Lựa lựa chọn Phần thưởng trọn
1 Thất sắc 50 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Mặt ko trở thành sắc 30 Uy Danh * Cấp Thành Chính
2 Yêu thơ 22 Vàng
Xin thỉnh giáo 17 Vàng, 7 Lòng Dân
3 Từ chối hận 30 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Gật đầu 500 Bội Bạc * Cấp Thành Chính
4 Thu Xếp Ổn Thỏa 20 Chiến Công * Cấp Thành Chính
Tự Chăm Sóc 10 Lòng Dân, đôi mươi Uy Danh * Cấp Thành Chính
5 Chưa Tìm Thấy 1000 Bạc * Cấp Thành Chính
Tìm Giúp 8 Lòng Dân, 50 Chiến Công * Cấp Thành Chính
Sĩ binc STT Lựa lựa chọn Phần thưởng
1 Tiếp nhận 40 Chiến Công * Cấp Thành Chính
Từ chối 30 Uy Danh * Cấp Thành Chính
2 Trị thương Hành Quân Tán
Trọng thưởng 8 Lòng Dân,800 Bạc * Cấp Thành Chính
3 Chuẩn bị quân giới 40 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Mù quáng 1000 Bội Bạc * Cấp Thành Chính
4 Đề bạt ngay 7 Lòng Dân
Mắt điếc tai ngơ 500 Bạc Bẽo * Cấp Thành Chính
5 Cỗ vũ 30 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Thưởng bố quân 70 Chiến Công * Cấp Thành Chính
Quan văn uống STT Lựa chọn Phần ttận hưởng
1 Minh chủ đây 10 Vàng
Trọng kỹ năng 9 Lòng Dân
2 Kiên định 17 Vàng
Nói thừa sự thật 40 Uy Danh * Cấp Thành Chính
3 Mời tiếp tục 15 Vàng
Trò gì cụ này? 1000 Bội Bạc * Cấp Thành Chính
4 Sắp xếp viện trợ 10 Lòng Dân
Luyện tập 8 Lòng Dân
5 Kết giao 50 Chiến Công * Cấp Thành Chính
Đưa thư 500 Bội nghĩa * Cấp Thành Chính
Tướng quân STT Lựa chọn Phần ttận hưởng
1 Quản lý thông minh 50 Chiến Công * Cấp Thành Chính
Trọng dụng 8 Lòng Dân
2 An ủi 35 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Chăm Sóc 40 Chiến Công * Cấp Thành Chính
3 Thị uy 50 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Xách động 500 Tệ Bạc * Cấp Thành Chính
4 Lôi kéo 8 Lòng Dân
Buông xuôi đôi mươi Vàng
5 Chuyển chức 25 Uy Danh * Cấp Thành Chính
Chăm sóc tướng 50 Chiến Công * Cấp Thành Chính
Ăn mày STT Lựa chọn Phần ttận hưởng
1 Thưởng trọn Ăn Mày 9 Lòng Dân
Đuổi Ăn Mày 200 Bạc đãi * Cấp Thành Chính
2 Thơ tốt, thưởng tiền! 8 Lòng Dân
Coi thường đôi mươi Uy Danh * Cấp Thành Chính
3 Đá lăn lóc Ám Tiễn
Tán thưởng 8 Lòng Dân
4 Tmùi hương sợ hãi 300 Bạc Bẽo * Cấp Thành Chính
Rời khỏi trăng tròn Uy Danh * Cấp Thành Chính
5 Giúp đỡ 5 Lòng Dân
Châm biếm 250 Bạc Tình * Cấp Thành Chính