TÌM TẤT CẢ GIÁ TRỊ THỰC CỦA THAM SỐ M

  -  

Tìm toàn bộ các cực hiếm thực của tsi mê số (m) nhằm hàm số (y = dfracx + 2m + 2x - m) xác định bên trên (left( - 1;0 ight).)


Phương thơm pháp giải

- Tìm tập khẳng định (D) của hàm số vẫn đến theo (m).

Bạn đang xem: Tìm tất cả giá trị thực của tham số m

- Hàm số xác minh trên khoảng (left( - 1;0 ight)) nếu như (left( - 1;0 ight) submix D).

Xem thêm: " Pro Bono Là Gì ? Pro Bono Có Nghĩa Là Gì


Lời giải của GV yamada.edu.vn

Hàm số xác định Lúc (x - m e 0 Leftrightarrow x e m.)

( Rightarrow ) Tập xác minh của hàm số là ( mD = mathbbRackslash left m ight\).

Xem thêm: Bit Locker Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa Dùng Bitlocker Để Mã Hóa Dữ Liệu Trên Windows 10

Hàm số xác minh trên (left( - 1;0 ight)) Khi còn chỉ Khi (m otin left( - 1;0 ight) Leftrightarrow left< eginarraylm ge 0\m le - 1endarray ight.).

Đáp án đề nghị lựa chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $y = left{ eginarrayldfrac2x - 1 m , m x in left( - infty ;0 ight)\sqrt x + 1 m , m x in left< 0;2 ight>\x^2 - 1 m , m x in left( 2;5 ight>endarray ight.$. Tính (fleft( 4 ight)), ta được kết quả:


Tập xác minh của hàm số $y = left{ eginarraylsqrt 3 - x ,x in left( - infty ;0 ight)\sqrt dfrac1x ,x in left( 0; + infty ight)endarray ight.$ là:


Cho nhị hàm số $fleft( x ight)$ cùng $gleft( x ight)$ thuộc đồng biến trên khoảng chừng $left( a;b ight)$. cũng có thể kết luận gì về chiều thay đổi thiên của hàm số $y = fleft( x ight) + gleft( x ight)$ trên khoảng $left( a;b ight)$?


Trong những hàm số sau đây: $y = left| x ight|$, $y = x^2 + 4x$, $y = - x^4 + 2x^2$ tất cả bao nhiêu hàm số chẵn?


Xét tính chẵn, lẻ của nhì hàm số $fleft( x ight) = left| x + 2 ight|-left| x - 2 ight|,gleft( x ight) = -left| x ight|$


Cho hàm số:$f(x) = left{ eginarrayldfracxx + 1, m x ge 0\dfrac1x - 1, m x

*

*

Cơ quan tiền chủ quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát