tiên sinh đến từ 1930

 • Reads 790,496
 • Votes 58,800
 • Parts 104

Complete, First published Nov 17, 2019

Bạn đang xem: tiên sinh đến từ 1930

Table of contents

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 14: Nước sông xuân

  Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 32: Người con trai đem tool hack

  Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 35: Hai cánh hoa mơ

  Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 36: Hữu hoa kham chiết

  Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 42: Ngọc nhữ vu thành

  Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 43: Người nằm trong đường

  Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

  Xem thêm: đừng nhúc nhích tôi muốn hôn em

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 74: Người tôi yêu thương nhất

  Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 79: Trẫm ban cho tới ngươi

  Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 80: Thân đem sao trời

  Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Chương 88: Truyền kỳ (Hết phần chính)

  Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Ngoại truyện: quý khách trai tổn thất trí ghi nhớ nghĩ về tôi là hàng nhái làm thế nào đây

  Sun, Oct 10, 2021

 • Ngoại truyện: Xuân Nhật Yến

  Sun, Oct 10, 2021

 • Ngoại truyện: hốc không còn ánh trăng mặt mũi mặt phố Phấn Kiều

  Sun, Oct 10, 2021

 • Ngoại truyện: Hoa hồng đỏ tía và huê hồng trắng

  Sun, Oct 10, 2021

 • Ngoại truyện: Thấm viên xuân

  Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Ngoại truyện: Thành toàn (Khương Duệ Quân)

  Sun, Oct 10, 2021

 • Ngoại truyện: Một phong thư ngỏ

  Sun, Oct 10, 2021

 • Sun, Oct 10, 2021

 • Linh Lung Nguyệt tiếp tục đem bạn dạng edit!!!

  Sun, Oct 10, 2021

 • Update cười cợt ỉe: Khương Duệ Quân bay ế

  Sun, Oct 10, 2021

  Xem thêm: nữ phụ văn np làm sao để sống

 • Thu, Feb 24, 2022

 • Fri, Apr 14, 2023

Thể loại: đam mỹ, dân quốc xuyên việt, tân tiến, khu đô thị, showbiz, ngọt, sủng, 1x1, HE, đem H.
  Số chương: 88 chương + x phiên ngoại
  Edit: Dờ thiếu thốn hiệp

#7sủngvăn