thu cũ đổi mới samsung

Bằng cơ hội lựa chọn hoặc nhấp vô nút “đồng ý/chấp nhận” hoặc chế độ không giống được design bên trên sàn thanh toán (sshop.vn hoặc samsung.com/vn) nhằm đồng ý những lao lý và ĐK nhập cuộc lịch trình thu cũ – thay đổi (“điều khoản & điều kiện”) này, quý quý khách hàng xác nhận và đồng ý rằng quý quý khách hàng vẫn gọi, hiểu, đồng ý và chịu đựng sự buộc ràng với những quy toan nêu bên trên lao lý & ĐK này.

I. Định nghĩa

Bạn đang xem: thu cũ đổi mới samsung

1. “Samsung” Tức là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện tử Samsung Vina (“SAVINA”), Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Samsung Electronics nước Việt Nam Thái Nguyên – Chi nhánh TP. Sài Gòn (“SEVT-HCM”), Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Điện tử Samsung HCMC CE Complex – Chi nhánh TP. Sài Gòn (“SEHC-HCM”), Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Samsung Electronics nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Sài Gòn (“SEV-HCM”) và/hoặc doanh nghiệp lớn u, doanh nghiệp lớn links của những doanh nghiệp lớn nêu bên trên, tùy theo tình huống vận dụng.

2. “Chương trình” Tức là lịch trình thu cũ – thay đổi vì thế Samsung liên minh với Đối tác tiến hành theo dõi những quy toan bên trên Điều khoản và Điều khiếu nại này.

3. “Khách hàng” Tức là cá thể hoặc tổ chức triển khai là ngôi nhà chiếm hữu của Thiết bị đồng ý nhập cuộc Chương trình theo dõi những quy toan của Điều khoản & Điều khiếu nại này.

4. “Thiết bị” Tức là Smartphone địa hình, Tablet, đồng hồ đeo tay mưu trí và những vũ trang năng lượng điện tử gia dụng vì thế Khách mặt hàng chiếm hữu và ở trong hạng mục thành phầm thu mua sắm kể từ Đối tác của Chương trình. Danh mục thành phầm thu mua sắm kể từ Đối tác của Samsung này sẽ tiến hành hiện trên Sàn thanh toán và được update theo dõi từng thời gian.

5. “Đối tác” Tức là những pháp nhân (bao bao gồm cả những Trung tâm Bảo Hành ủy nhiệm của Samsung, nếu như áp dụng) đồng ý liên minh với Samsung trong những công việc tiến hành Chương trình với tư cơ hội là mặt mũi thu mua sắm Thiết bị kể từ Khách mặt hàng vô phạm vi Chương trình theo dõi những ĐK được Đối tác và Khách mặt hàng thỏa thuận hợp tác.

6. “Sản phẩm” Tức là thành phầm Smartphone địa hình và vũ trang năng lượng điện tử gia dụng đem thương hiệu “Samsung”, mới nhất 100% và ở trong hạng mục thành phầm nằm trong phạm vi Chương trình vì thế Khách mặt hàng đặt điều hàng/mua kể từ Samsung bên trên Sàn thanh toán theo dõi những quy toan của Điều khoản & Điều khiếu nại này và những lao lý và ĐK của Sàn thanh toán.

7. “Sàn phú dịch” Tức là sàn thanh toán thương nghiệp năng lượng điện tử bên trên vị trí : sshop.vn hoặc samsung.com/vn và/hoặc những trang web năng lượng điện tử không giống vì thế Samsung quản lý và vận hành hoặc chiếm hữu tùy theo thời gian.

II. Quy toan chung

1. Đối tượng nhập cuộc Chương trình:

Đối tượng nhập cuộc Chương trình là những Khách mặt hàng là ngôi nhà chiếm hữu Thiết bị, mong muốn tăng cấp Thiết bị bằng sự việc cung cấp Thiết bị cho tới Đối tác của Samsung để sở hữ Sản phẩm kể từ Samsung nhắc bên trên Mục I.6 của Điều khoản & Điều khiếu nại này.

2. Thiết bị đầy đủ ĐK tiến hành việc thu cũ kể từ Đối tác của Samsung:

a. Đối với Smartphone địa hình, Tablet và đồng hồ đeo tay thông minh:

- Thiết bị rất có thể ngỏ, tắt mối cung cấp, ko lỗi phát động.

- Thiết bị đã và đang được tắt/ ngắt sinh hoạt và đăng xuất/log out ngoài toàn bộ những chức năng bảo mật thông tin máy và khoá máy kể từ xa xăm như: Tính năng báo thất lạc, khóa Android, khóa màn hình hiển thị, khóa mã pin, khóa vân tay, khóa mã singin, khóa phát hiện khuôn mặt mũi, v.v…

- Thiết bị đem màn hình hiển thị sinh hoạt thông thường (hỗ trợ thu cũ nếu như vũ trang của Khách mặt hàng bị âm hình ảnh, chảy mực, sọc kẻ, ám màu sắc ở mức độ nhẹ, màn hình hiển thị bị xước xước).

- Các ĐK không giống vì thế Đối tác của Samsung quy toan theo dõi từng thời gian.

b. Đối với vũ trang năng lượng điện tử gia dụng:

Các ĐK về Thiết bị đầy đủ ĐK tiến hành việc thu cũ và độ quý hiếm thu mua sắm của Thiết bị sẽ tiến hành Đối tác của Samsung quy toan và được thông tin cho tới Khách mặt hàng theo dõi từng thời gian.

c. Để tách lầm lẫn, đưa ra quyết định sau thuộc sở hữu Thiết bị đầy đủ ĐK tiến hành việc thu cũ tiếp tục vì thế Đối tác của Samsung đưa ra quyết định hoặc theo dõi thỏa thuận hợp tác với Khách mặt hàng.

3. Quy trình tiến hành Chương trình:

Khách mặt hàng tìm đặt Sản phẩm kể từ Samsung bên trên Sàn thanh toán và cung cấp lại Thiết bị cho tới Đối tác của Samsung theo dõi 1 trong nhị cách thức như sau:

Xem thêm: nam phái tam thúc

a. Thực hiện tại việc chọn mua Sản phẩm bên trên Sàn thanh toán và cung cấp lại/bàn phú Thiết bị cho tới Đối tác của Samsung bên trên vị trí của Khách hàng:

• Cách 1: Khách mặt hàng tìm đặt Sản phẩm bên trên Sàn thanh toán (tại vị trí website: sshop.vn hoặc cửa hàng.samsung.com), tiếp sau đó đem Sản phẩm tìm đặt vô mục “Giỏ hàng” bên trên Sàn thanh toán.

• Cách 2: Khách mặt hàng ấn lựa chọn mục “Thu cũ - Đổi mới” bên trên Sàn thanh toán và nhập mã IMEI (đối với Thiết bị là Smartphone di động) hoặc những thông số kỹ thuật chuyên môn được đòi hỏi (đối với Thiết bị là những vũ trang năng lượng điện tử gia dụng) bên trên mục “Thu cũ – Đổi mới” bên trên Sàn thanh toán.

• Cách 3: Khách mặt hàng điền vấn đề vấn đáp về biểu hiện của Thiết bị, bao hàm mối cung cấp, thông tin tài khoản bảo mật thông tin, màn hình hiển thị, pin, những phụ khiếu nại và/hoặc những thông số kỹ thuật không giống của Thiết bị được hiện trên Sàn thanh toán. Khi Khách mặt hàng hoàn thành Cách 3, độ quý hiếm thu cũ của Thiết bị tiếp tục hiển thị bên trên công đoạn này. Lưu ý: Giá trị thu cũ của Thiết bị được hiển thị bên trên Cách 3 này chỉ mang ý nghĩa hóa học tìm hiểu thêm. Giá trị thu cũ sau nằm trong của Thiết bị tiếp tục địa thế căn cứ vô thỏa thuận hợp tác thân thuộc Khách mặt hàng và Đối tác của Samsung.

• Cách 4: Khách mặt hàng đánh giá nút giá bán của Sản phẩm nhưng mà Khách mặt hàng tìm đặt bên trên Sàn thanh toán sau thời điểm vẫn trừ những khoản tương hỗ (nếu có) của Chương trình và tổ chức giao dịch thanh toán độ quý hiếm sót lại của Sản phẩm nhưng mà Khách mặt hàng vẫn đặt ở bên trên Sàn thanh toán.

• Cách 5: Sản phẩm Khách mặt hàng đặt ở bên trên Sàn thanh toán được phú cho tới vị trí của Khách mặt hàng. Nhân viên Giao hàng thay cho mặt mũi Đối tác tiếp tục tổ chức Reviews sau thuộc sở hữu biểu hiện thực tiễn của Thiết bị bên trên vị trí của Khách mặt hàng.

• Cách 6: Bàn thờ phú Sản phẩm và Thiết bị:

- Trong tình huống những thông số kỹ thuật về biểu hiện thực tiễn của Thiết bị chính với khai báo/mô miêu tả của Khách mặt hàng bên trên Sàn thanh toán theo dõi Reviews của Nhân viên Giao hàng bên trên Cách 5, đầy đủ ĐK thu mua sắm và Đối tác của Samsung đồng ý thâu tóm về Thiết bị kể từ Khách mặt hàng, Nhân viên Giao hàng tiếp tục chuyển giao Sản phẩm cho tới Khách mặt hàng và tiêu thụ Thiết bị vì thế Khách mặt hàng chuyển giao.

- Trong tình huống những thông số kỹ thuật về biểu hiện thực tiễn của Thiết bị ko chính với khai báo/mô miêu tả của Khách mặt hàng bên trên Sàn thanh toán theo dõi Reviews của Nhân viên Giao hàng bên trên Cách 5, Thiết bị ko đầy đủ ĐK thu mua sắm và Đối tác của Samsung kể từ chối thâu tóm về Thiết bị kể từ Khách mặt hàng, Nhân viên Giao hàng sẽ sở hữu được quyền kể từ chối chuyển giao Sản phẩm cho tới Khách mặt hàng và kể từ chối tiêu thụ Thiết bị kể từ Khách mặt hàng. Trong tình huống này, phú dịch/đơn đặt mua mua sắm Sản phẩm của Khách mặt hàng bên trên Sàn thanh toán sẽ ảnh hưởng diệt quăng quật, khoản chi phí Khách mặt hàng vẫn giao dịch thanh toán cho tới Sản phẩm đặt ở sẽ tiến hành trả trả cho tới Khách mặt hàng theo dõi những lao lý và ĐK của Sàn thanh toán và quyết sách của Samsung (nếu có).

Trong tình huống Khách mặt hàng đồng ý kế tiếp nhập cuộc Chương trình, Nhân viên Giao hàng tiếp tục chỉ dẫn Khách mặt hàng thao tác lại tiến độ khai báo biểu hiện Thiết bị và đặt mua Sản phẩm mới nhất bên trên Sàn thanh toán.

b. Thực hiện tại việc chọn mua Sản phẩm bên trên Sàn thanh toán và cung cấp lại/bàn phú Thiết bị cho tới Đối tác của Samsung bên trên Trung tâm Bảo Hành ủy nhiệm của Samsung (“TTBH”):

• Cách 1: Khách mặt hàng rước Thiết bị cho tới TTBH nhằm TTBH chỉ dẫn việc ĐK và Reviews biểu hiện Thiết bị của Khách mặt hàng. Trong tình huống Thiết bị đáp ứng nhu cầu những ĐK thu mua sắm theo dõi quy toan của TTBH và TTBH đồng ý thu mua sắm Thiết bị của Khách mặt hàng, TTBH tiếp tục sản xuất và phú cho tới Khách mặt hàng một mã Reviews, vô tê liệt nhắc độ quý hiếm của Thiết bị nhưng mà TTBH đồng ý thu mua sắm kể từ Khách mặt hàng.

• Cách 2: Khách mặt hàng tìm đặt Sản phẩm bên trên Sàn thanh toán (tại vị trí website: sshop.vn hoặc cửa hàng.samsung.com). Sau Lúc hoàn thành, Khách mặt hàng đem Sản phẩm tìm đặt vô mục “Giỏ hàng” bên trên Sàn thanh toán.

• Cách 3: Khách mặt hàng ấn lựa chọn mục “Thu cũ - Đổi mới” bên trên Sàn thanh toán và nhập mã Reviews nhưng mà Khách mặt hàng được TTBH cấp cho nêu bên trên Cách 1 bên trên mục “Thu cũ – Đổi mới” bên trên Sàn thanh toán.

• Cách 4: Khách mặt hàng đánh giá nút giá bán của Sản phẩm nhưng mà Khách mặt hàng tìm đặt bên trên Sàn thanh toán sau thời điểm vẫn trừ những khoản tương hỗ (nếu có) của Chương trình và độ quý hiếm của Thiết bị nêu vô mã Reviews (tại Cách 1) và tổ chức giao dịch thanh toán độ quý hiếm sót lại của Sản phẩm nhưng mà Khách mặt hàng vẫn đặt ở bên trên Sàn thanh toán.

III. Các quy toan khác

1. Chính sách bảo đảm vấn đề cá nhân: phẳng phiu việc đồng ý nhập cuộc Chương trình, Khách mặt hàng xác nhận rằng Khách mặt hàng vẫn gọi, hiểu, đồng ý và chịu đựng sự buộc ràng vì thế những quy toan của Chính sách chỉ mật toàn thế giới của Samsung bên trên địa chỉ: https://yamada.edu.vn/vn/info/privacy/.

2. Khách mặt hàng xác nhận và đồng ý rằng: Toàn cỗ việc Reviews, định vị, giao dịch thanh toán, phú nhận, vận gửi và những yếu tố không giống tương quan cho tới thanh toán thu mua sắm vũ trang của quý khách hàng sẽ tiến hành tiến hành theo dõi thỏa thuận hợp tác riêng rẽ thân thuộc Khách mặt hàng và đối tác chiến lược của Samsung phù phù hợp với quy toan pháp lý hiện tại hành. Samsung ko chịu đựng ngẫu nhiên trách cứ nhiệm pháp luật nào là đột biến kể từ, hoặc đem tương quan cho tới thanh toán thu mua sắm Thiết bị này thân thuộc quý khách hàng và đối tác chiến lược của Samsung.

3. Tại ngẫu nhiên thời gian nào là vô quy trình Khách mặt hàng nhập cuộc lịch trình, nếu như đem ngẫu nhiên hành động thủ thuật hoặc cố ý thực hiện lầm lẫn (bao bao gồm tuy nhiên giới hạn max hành động cung ứng vấn đề thủ thuật, sai chếch về vũ trang bên trên sàn phú dịch) được tiến hành hoặc bị ngờ vực tiến hành vì thế Khách mặt hàng theo dõi Reviews của đối tác chiến lược của Samsung, đối tác chiến lược của Samsung tiếp tục đòi hỏi quý khách hàng cung ứng thêm thắt vấn đề, tư liệu của vũ trang nhằm xác minh và/hoặc diệt bỏ/từ chối thanh toán thu mua sắm vũ trang với quý khách hàng, tùy từng đưa ra quyết định của đối tác chiến lược của Samsung.

Xem thêm: trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi

Trong tình huống thanh toán thu mua sắm vũ trang với quý khách hàng bị diệt bỏ/từ chối vì thế đối tác chiến lược của Samsung, việc nhập cuộc lịch trình của quý khách hàng và phú dịch/đơn đặt mua mua sắm thành phầm của quý khách hàng bên trên sàn thanh toán cũng sẽ ảnh hưởng diệt bỏ/từ chối. Khách mặt hàng đồng ý và quá nhận rằng quý khách hàng tiếp tục không tồn tại ngẫu nhiên năng khiếu nại, năng khiếu khiếu nại hoặc đòi hỏi bồi thông thường nào là so với đối tác chiến lược của Samsung và Samsung vì thế việc nhập cuộc lịch trình của quý khách hàng, thanh toán thu mua sắm vũ trang và phú dịch/đơn đặt mua mua sắm thành phầm của quý khách hàng bên trên sàn thanh toán bị diệt bỏ/từ chối.

4. Khi nhập cuộc lịch trình thu cũ thay đổi, hóa đơn năng lượng điện tử sẽ tiến hành gửi cho tới gmail của khách hàng hàng; độ quý hiếm của hóa đơn tiếp tục thể hiện tại giá bán lô hàng ko tách trừ độ quý hiếm của vũ trang nhập cuộc thu cũ.

5. Trong tình huống quý khách hàng cần thiết thêm thắt vấn đề về lịch trình, quý khách hàng rất có thể contact TTBH (nếu Khách mặt hàng lựa chọn cách thức tiến hành thu cũ Thiết bị bên trên TTBH) hoặc quý khách hàng gọi Smartphone cho tới tổng đài 1800 588 889 (Nhánh 6) nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể về lịch trình.