thời tiết buôn ma thuột ngày mai

Dự báo không khí Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 10 ngày tới

Thứ 7 10/02

Bạn đang xem: thời tiết buôn ma thuột ngày mai

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 5.4 km/h

20° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Chủ nhật 11/02

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 5.89 km/h

20° / 27°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 2 12/02

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

Tốc chừng gió 5.56 km/h

18° / 29°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 3 13/02

mây thưa

mây thưa

mây thưa

Tốc chừng gió 4.53 km/h

18° / 31°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 4 14/02

mưa nhẹ

mưa nhẹ

mưa nhẹ

Tốc chừng gió 4.62 km/h

20° / 33°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 5 15/02

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 4.4 km/h

20° / 35°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Xem thêm: hậu lãng

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 6 16/02

mây rải rác

mây rải rác

mây rải rác

Tốc chừng gió 4.61 km/h

19° / 36°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 7 17/02

mây cụm

mây cụm

mây cụm

Tốc chừng gió 3.86 km/h

19° / 37°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Chủ nhật 18/02

bầu trời quang quẻ đãng

bầu trời quang quẻ đãng

bầu trời quang quẻ đãng

Tốc chừng gió 3.53 km/h

18° / 37°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Thứ 2 19/02

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

mây đen sạm u ám

Tốc chừng gió 2.88 km/h

17° / 36°

Nhiệt chừng thời tiết

Nhiệt chừng thời tiết

Áp suất ko khí

Thời gian lận Bình minh và Hoàng hôn

Mặt trời đâm chồi lặn

06:12/05:52

Tốc chừng gió

Dự báo nhiệt độ ko khí

Nhiệt chừng và kỹ năng đem mưa Buôn Ma Thuột 10 ngày tới

Lượng mưa ở Buôn Ma Thuột 10 ngày tới

mây thưa

23°

mây thưa

Cảm giác như 23°

Bình minh - Hoàng thơm ở Buôn Ma Thuột

Bình minh/Hoàng hôn

06:12/05:52

Nhiệt chừng không khí ở Buôn Ma Thuột

Thấp/Cao

Độ độ ẩm lúc này ở Buôn Ma Thuột

Độ ẩm

66%

Áp suất ko khí

Áp suất

1020 hPa

Tầm coi xa

Tầm nhìn

10 km

Tốc chừng bão hiện tại tại

Xem thêm: samsung mới ra mắt 2022

Gió

4.05 km/h

Bản vật không khí Windy Buôn Ma Thuột

Thời tiết xã phường Buôn Ma Thuột