TÀI SẢN TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
gia sản (tiếng Anh: Assets) là một bộ phận không thể bóc tách rời của báo cáo tài chính, tượng trưng cho 1 nguồn lực kinh tế tài chính mà cá nhân hay công ty có quyền và tác dụng hợp pháp nhưng mà các cá thể hay doanh nghiệp lớn khác không có.

Tài sản (Assets)

Khái niệm

Tài sản trong tiếng Anh là Assets.

Bạn đang xem: Tài sản tiếng anh là gì

Chuẩn mực kế toán việt nam (VAS 01) khái niệm "tài sản là mối cung cấp lực bởi vì doanh nghiệp kiểm soát và rất có thể thu được tác dụng kinh tế vào tương lai". Định nghĩa này cho thấy thêm có sự khác hoàn toàn giữa luật của lao lý và lao lý của kế toán về tài sản.

Trên mặt pháp lí, gia sản của một doanh nghiệp nên thuộc quyền sở hữu của người sử dụng đó, tuy nhiên trên phương diện kế toán, tài sản được report trên bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp không độc nhất thiết yêu cầu thuộc quyền sở hữu, mà chỉ cần thuộc quyền kiểm soát của người tiêu dùng đó nhằm thỏa mãn nhu cầu yêu ước "coi trọng thực chất hơn hình thức" của kế toán.

Phân nhiều loại tài sản

Tài sản được trình diễn trên bảng bằng vận kế toán theo tính thanh toán giảm dần cùng được chia thành hai khuôn khổ cơ bản: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Xem thêm: Thủ Thuật Khắc Phục Lỗi Skype Has Stopped Working Đơn Giản, Cách Khắc Phục Lỗi Skype Has Stopped Working

Tài sản ngắn hạn (Short-term assets) là những gia sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm (hoặc một chu kì gớm doanh). Gia sản ngắn hạn của người sử dụng thường bao hàm tiền và các tài khoản tương tự tiền, đầu tư ngắn hạn, nợ phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và những tài sản thời gian ngắn khác.

Ví dụ: công ty Cổ phần Dược Hậu Giang báo cáo số dư chi phí mặt với tiền gửi ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm năm ngoái chỉ là 89,5 tỷ vnđ trong khi các khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng có kì hạn và các khoản cho công ty con vay có thời hạn không thực sự 3 tháng) lên tới mức 331,2 tỉ đồng.

Xem thêm: New Super Mario Bros Wii U Game Map, New Super Mario Bros

Tài sản nhiều năm hạn (Long-term assets) là những gia tài có thời gian đổi khác thành chi phí trên 1 năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Gia sản dài hạn của chúng ta thường bao hàm tài sản cố định và thắt chặt hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính, đầu tư chi tiêu dài hạn và những khoản trả trước lâu năm hạn.

Ví dụ: Một doanh nghiệp thường tài năng sản cố định hữu dường như nhà văn phòng, công xưởng sản xuất, sản phẩm sản xuất, thứ quản lí, phương tiện đi lại vận tải,… mặt khác, những loại tài sản cố định và thắt chặt vô hình thường gồm những: quyền sửu dụng đất, nhãn hiệu thương mại, sáng sủa chế, ứng dụng máy tính,…

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình report tài chính phân tích – dự báo và định giá, NXB Đại học kinh tế quốc dân)