sủng hôn hào môn


SỦNG HÔN HÀO MÔN (TRỌNG SINH)

TÁC GIẢ: KIM GIA NY TỬ -蒹葭妮子

EDIT:HÀN LINH aka 韩灵,明明

BETA: 明明

Hiện đại rơi rụng quyền lực tối cao, hào phú, công sủng thụ, ngọt cho tới nổ tan, mái ấm thụ, 1v1, HE
Nội dung: Hào môn thế gia tình hữu độc công cộng điềm văn tân tiến rơi rụng quyền lực tối cao.
Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Mạnh Đình, Yến Tuy| kết hợp diễn: | Khác:….

MÌNH BIẾT TRUYỆN NÀY HOÀN RỒI, NHƯNG MÌNH KHÔNG THỂ ĐỌC ĐƯỢC NÊN EDIT LẠI, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG AI HỎI HAY NHẮC MÌNH ĐỀU NÀY NỮA, CẢM ƠN!

Bạn đang xem: sủng hôn hào môn

LINK WATTPAD

VĂN ÁN 

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2   CHƯƠNG3

CHƯƠNG 4   CHƯƠNG 5   CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7   CHƯƠNG 8   CHƯƠNG 9   CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11  CHƯƠNG 12   CHƯƠNG 13   CHƯƠNG 14  CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16   CHƯƠNG 17   CHƯƠNG 18   CHƯƠNG 19

CHƯƠNG trăng tròn   CHƯƠNG 21   CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23    CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

———♣♣♣———

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27  CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29   CHƯƠNG 30  CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32  CHƯƠNG 33   CHƯƠNG 34 (34.1–34.2)  CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36  CHƯƠNG 37  CHƯƠNG 38   CHƯƠNG 39  CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41(41.1–41.2)   CHƯƠNG 42  CHƯƠNG 43   CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45   CHƯƠNG 46   CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48   CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

1–2

Xem thêm: truyện tiên hiệp hay full

 ———♣♣♣———

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52  CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54  CHƯƠNG 55  CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57  CHƯƠNG 58   CHƯƠNG 59  CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61  CHƯƠNG 62  CHƯƠNG 63   CHƯƠNG 64  CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66  CHƯƠNG 67  CHƯƠNG 68   CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70   CHƯƠNG 71   CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73   CHƯƠNG 74

CHƯƠNG 75

 ———♣♣♣———

CHƯƠNG 76

CHƯƠNG 77  CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 79  CHƯƠNG 80  CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82  CHƯƠNG 83   CHƯƠNG 84  CHƯƠNG 85

CHƯƠNG 86  CHƯƠNG 87 CHƯƠNG 88   CHƯƠNG 89  CHƯƠNG 90

CHƯƠNG 91  CHƯƠNG 92  CHƯƠNG 93   CHƯƠNG 94

CHƯƠNG 95   CHƯƠNG 96   CHƯƠNG 97

CHƯƠNG 98   CHƯƠNG 99

Xem thêm: mãng hoang kỷ

CHƯƠNG 100  CHƯƠNG 101   CHƯƠNG 102   CHƯƠNG 103

HOÀN

PHIÊN NGOẠI 1

PHIÊN NGOẠI 2   PHIÊN NGOẠI 3

Tác giả

Bình luận