Sejuani kị sĩ bình minh

  -  

Tổng thích hợp skin Sejuani

Tướng Sejuani Liên Minh huyền thoại có tổng số 13 trang phục (skins). Dưới đây là tổng hợp các trang phục của Sejuani.

Sejuani mang định

thương hiệu tiếng Anh: Classic Sejuani Đa sắc: ko
*
*

Sejuani Rừng Xanh

tên tiếng Anh: Sabretusk Sejuani Đa sắc: không
*
*

Sejuani né Sĩ Đen

tên tiếng Anh: Darkrider Sejuani Đa sắc: ko
*
*

Sejuani Truyền Thống

thương hiệu tiếng Anh: Traditional Sejuani Đa sắc: không
*
*

Sejuani Biệt Đội Gấu

thương hiệu tiếng Anh: Bear Cavalry Sejuani Đa sắc: không
*
*

Sejuani Kỵ Sĩ Poro

tên tiếng Anh: Poro Rider Sejuani Đa sắc: không
*
*

Sejuani Thợ Săn quái Thú

thương hiệu tiếng Anh: Beast Hunter Sejuani Đa sắc: không
*
*

Sejuani kiêng Sĩ Bình Minh

tên tiếng Anh: Sejuani Dawnchaser Đa sắc: ko
*
*

Sejuani Kỷ Hợi

tên tiếng Anh: Firecracker Sejuani Đa sắc: bao gồm
*
*

Sejuani Công Nghệ

thương hiệu tiếng Anh: Hextech Sejuani Đa sắc: ko
*
*

SIÊU PHẨM: Sejuani

thương hiệu tiếng Anh: PROJECT: Sejuani Đa sắc: có
*
*

Sejuani Nhật Thực

thương hiệu tiếng Anh: Solar Eclipse Sejuani Đa sắc: có
*
*

Sejuani Vinh Quang

thương hiệu tiếng Anh: Victorious Sejuani Đa sắc: bao gồm
*
*