Scales Là Gì

  -  
các loại thang đo (tiếng Anh: Scales of Measurement) là cách thức thống kê dùng để làm phân chia đối tượng người sử dụng được khảo sát điều tra thành các lớp phân loại khác nhau.
*

Các loại thang đo

Các một số loại thang đo trong giờ Anh là Scales of Measurement hoặc Measurement scales hoặc Levels of Measurement.

Bạn đang xem: Scales là gì

Các một số loại thang đo là giải pháp thống kê dùng để phân chia đối tượng được điều tra thành các lớp phân các loại khác nhau.

Phân loại

Có 4 một số loại thang đo cơ bản trong thống kê nhằm tóm tắt và phân tích dữ liệu

1. Thang đo định danh (Nominal scale)

Đây là thang đo cất ít tin tức nhất. Các quan gần kề được phân các loại không được xếp hạng ráng thể. Ví dụ, gán tiên phong hàng đầu cho quĩ trái khoán đô thị, số 2 đến quĩ trái phiếu doanh nghiệp...

2. Thang đo định hạng hoặc thứ bậc (Ordinal scale)

Thang đo định hạng bao gồm mức độ đo lường cao rộng so thang đo định danh. Vào thang đo định hạng, toàn bộ các quan gần kề được gán đến một trong những phân loại. Sau đó, các phân một số loại này được thu xếp thứ từ theo một sệt tính cố gắng thể.

Ví dụ, bài toán xếp hạng lớn lên của 1.000 cp có vốn hóa nhỏ có thể được thực hiện bằng cách gán số 1 cho 100 cp tăng trưởng giỏi nhất, số 2 mang lại 100 cổ phiếu tăng trưởng tốt nhất có thể tiếp theo,..., gán số 10 đến 100 cp tăng trưởng yếu nhất.

Xem thêm: Download Game Of Thrones Season 1 Torrent, Game Of Thrones Season 1 Episode 1

Dựa trên loại thang đo này, hoàn toàn có thể kết luận rằng một cp xếp hạng 3 giỏi hơn một cp xếp hạng 4, nhưng lại thang đo không cho thấy sự khác hoàn toàn về tăng trưởng hoặc liệu sự biệt lập giữa 3 với 4 gồm giống cùng với sự biệt lập giữa một 4 và 5.

3. Thang đo định khoảng (Interval scale)

Thang đo định khoảng hỗ trợ mối quan liêu hệ vật dụng bậc như thang đo định hạng, đôi khi sự biệt lập giữa những giá trị giữa các xếp hạng của thang đo có giá trị bởi nhau. Đo sức nóng độ là 1 trong ví dụ điển hình: 11° C nóng rộng 10° C với chênh lệch nhiệt độ giữa 10° C cùng 11° C y như chênh lệch thân 40° C với 41° C.

Điểm yếu ớt của thang đo định khoảng là vấn đề 0 chỉ là điểm giả định, không có giá trị tuyệt đối. Ví như 0° C chưa hẳn là không có nhiệt độ cơ mà là tại nhiệt độ đó nước từ thể rắn gửi sang thể lỏng. Vị vậy, sử dụng phép đo tỉ lệ trong thước đo định hạng sẽ không tồn tại ý nghĩa. Ví dụ, 50° C tuy nhiên lớn cấp năm lần so với 10° C, nhưng cần thiết hiện nhiệt độ gấp năm lần.

4. Thang đo tỉ trọng (Ratio scale)

Thang đo tỉ lệ thay mặt cho nấc độ cao nhất trong những thang đo, có tất cả các điểm sáng của thang đo định danh, định hạng và định khoảng. Thang đo tỉ lệ cung cấp thứ hạng với sự biệt lập bằng nhau giữa sản phẩm công nghệ hạng cùng chúng cũng có điểm gốc 0 thực sự.

Xem thêm: Tải Nhạc Nền Liên Minh Huyền Thoại Mp3 Trực Tuyến, Tải Nhạc Nền Liên Minh Huyền Thoại Mp3

Nếu bạn có 0 đô la có nghĩa là bạn không tồn tại sức mua, nhưng nếu như bạn có 4 đô la, chúng ta có mức độ mua gấp rất nhiều lần so với một người có 2 đô la.