sau khi kết hôn cùng tà thần

 • Reads 903,171
 • Votes 94,803
 • Parts 117

Complete, First published Sep 14, 2021

Bạn đang xem: sau khi kết hôn cùng tà thần

Table of contents

 • Fri, Aug 5, 2022

 • Phần I: Tuyết White - Chương 1: Tuyết Thần

  Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sat, Sep 3, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần II: Tinh quang quẻ - Chương 21: Điều tra

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần III: Biển thâm thúy - Chương 47: Tây Hải

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần IV: Mặt trời lặn - Chương 57: Xì gà

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

  Xem thêm: tinh tế chi cái gì mang thai rồi

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần V: Hồng vũ - Chương 70: Mưa đỏ

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Phần VI: Đêm đen sạm - Chương 81: Thần điện

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 104: Đêm Tuyết (Hoàn chủ yếu văn)

  Sun, Sep 4, 2022

 • Phần VII: Phiên nước ngoài - Chương 105: Hâm mộ

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 106: Đại ca trường

  Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

  Xem thêm: nữ phụ văn np làm sao để sống

 • Chương 116: Hạ mùng (Toàn văn hoàn)

  Sun, Sep 4, 2022

Tên Hán Việt: Hòa Tà Thần Kết Hôn Hậu
  
  Tác giả: Phù Bạch Khúc (浮白曲)
  
  Editor: Mẫn Hạ Trấn
  
  Tình trạng:
       + Bản gốc: Hoàn (104 chương + 12 pn)
       + Bản edit: Đã trả _ Đang beta
  
  Nguồn: Tấn Giang
  
  Phần giới thiệu:
  
  Thích Bạch Trà là thần minh ở đầu cuối của trần gian, sinh sống cho tới thời đại xã hội mái ấm nghĩa thời nay, cảm nhận thấy vượt lên buồn tẻ vô vị, mới mẻ đi kiếm mò mẫm một người thông thường rỉ tai thương, tiếp sau đó thiệt sự rung rộng người tao, thường ngày đều phiền lòng đối phương về sau bị tiêu diệt già nua thì tiếp tục thế nào là, thành quả vạc hiện nay lão công mái ấm tôi cũng là thần như là bản thân, thường ngày cũng phiền lòng nóng bức sắng yếu tố như là cậu......
   
  Sau Lúc Thích Bạch Trà sẵn sàng tư tưởng sẵn sàng, ra quyết định trình bày thực sự cho tới ái nhân của mình: "Anh yêu thương, em ham muốn trình bày với anh một chuyện."
   
  Phó Dã Minh khẩn trương nói: "Em yêu thương, anh cũng có thể có một chuyện ham muốn trình bày với em, thực đi ra anh ko nên phàm nhân, anh là Tà Thần. Đừng nghe chữ 'tà' nhưng mà cảm nhận thấy kiêng dè hãi, đám thần bại liệt đều tự động xưng bản thân là thần minh chính đạo, thực ra chỉ là 1 đám tự động đi ra vẻ đạo mạo nhưng mà thôi... Đúng rồi, em ham muốn rỉ tai gì?"
   
  Thích Bạch Trà: "Thật đi ra em cũng ko nên người phàm."
   
  Phó Minh Dã: "... Thế em là gì?"
   
  Thích Bạch Trà: "Một trong mỗi bộ phận ở loại đám chỉ biết đi ra vẻ đạo mạo bại liệt." 
  
  . . . . . .
  
  "Ta nguyện cút ngược với lặn tính nhằm yêu thương em." 
   
  Trong trẻo rét lùng ôn nhu Tuyết Thần thụ x Mé ngoài cuồng ngạo bá đạo trong nhà bị phu nhân quản lí nghiêm ngặt Tà Thần công

#8huyềnhuyễn