sa vào đam mỹ

Skip lớn content

Tên gốc: 沉溺

Bạn đang xem: sa vào đam mỹ

Tác giả: Bạch Giới Tử

Thể loại: Hiện đại, ngọt, niên thượng, thụ truy công, trở nên thục cẩn trọng công x tâm cơ dễ thương thụ.

Độ dài: 44 chương

Edit: Quin

Văn án:

Xem thêm: ỷ sủng mà cưới

Thích Tầm Chương thứ tự thứ nhất bị chào cho tới ngôi trường, vì như thế đàn ông anh ở rừng cây nhỏ sau ngôi trường hít môi người tao, nhưng mà người tê liệt cũng là phái nam.

Đứa đàn ông không có tác dụng bị đụn gói thể hiện quốc tế, còn chúng ta trai của cậu…

Dụ Hạ vừa vặn bắt gặp tiếp tục yêu thương Thích Tầm Chương, nhưng mà Thích Tầm Chương lại là phụ vương của người tiêu dùng trai cậu, Dụ Hạ cậu ko quí bao nhiêu nhóc choai choai mới mẻ rộng lớn, nhưng mà chỉ quí những người dân nam nhi già cả nhắn gửi trưởng thành và cứng cáp.

Xem thêm: tinh tế chi cái gì mang thai rồi

Công to hơn thụ 19 tuổi tác.

Hoàn

TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WORDPRESS VÀ WATTPAD.

Tác giả

Bình luận