PRETEND LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Pretend là gì

*
*
*

pretend
*

pretend /pri"tend/ ngoại rượu cồn từ tạo ra sự vẻ, mang vờ, trả đò, giả bộ, giả cáchto pretend illness: giả giải pháp ốm, tạo sự vẻ ốmto pretend that one is asleep; khổng lồ pretend lớn be asleep: tạo sự vẻ vẫn ngủ rước cớto pretend that...: mang cớ là... tất cả tham vọng, gồm kỳ vọng, gồm ý muốn; tất cả ý dám (làm gì...) nội cồn từ trả vờ, trả đò, mang bộ, đưa cáchhe is only pretending: hắn ta chỉ gỉa vờ, hắn ta chỉ làm nên vẻ thay thôi (+ to) đòi hỏi, yêu sách, yêu cầu, xin; cầuto pretend go lớn a right: đòi quyền lợito pretend to someone"s hand: cầu hôn ai (+ to) tự cao có, tạo ra sự bộ có, lên khía cạnh cóto pretend khổng lồ elegance: lên khía cạnh là thanh lịch

*Xem thêm: Game Quản Lý Nông Trại Cực Hấp Dẫn Cho Điện Thoại, Game Quan Ly Trang Trai

*

*

pretend

Từ điển Collocation

pretend verb

ADV. otherwise You know what this is all about, Natasha. Why pretend otherwise?

VERB + PRETEND can/could no longer | try to lớn | be dishonest to, be idle to, be ridiculous to, be useless to It"s useless khổng lồ pretend that we might still win.

PREP. khổng lồ He pretended lớn his boss that he"d written the article.

PHRASES go on pretending I can"t go on pretending any longer. | just/only pretending Maria knew he was only pretending. | let"s pretend Let"s pretend it never happened. | stop pretending, there"s no point in pretending

Từ điển WordNet
Xem thêm: Chơi Game Chọc Phá Con Gái

English Synonym và Antonym Dictionary

pretends|pretended|pretendingsyn.: act bluff fake feign make believe sham