phác thái anh

                  
                       

Xin loại lỗi 1 chút, hiện tại giờ đây bản thân không biết thương hiệu Hán Việt của Lisa và Jennie là gì nên bản thân ko ghi, cho chính bản thân van lỗi nhé ~~ Mình chỉ ghi Hán Việt của Jisoo và Rose thôi ~~ Nếu ai biết thì nãy trình bày cho chính bản thân bik ~~
Enjoy ~~
_____________________

1. Kim Ji Soo
Hán - Việt: Kim Trí Tú
Biệt danh: Jisoo
Vai trò:Hát dẫn, visual

Bạn đang xem: phác thái anh

 Kim Ji SooHán - Việt: Kim Trí TúBiệt danh: JisooVai trò:Hát dẫn, visual

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

2.Jennie Kim
Hán - Việt: Chưa mò mẫm đi ra được...( van lỗi những bn nhé ~~)
Biệt danh: Jennie
Vai trò:Rap chủ yếu, hát phụ

( van lỗi những bn nhé ~~)Biệt danh: JennieVai trò:Rap chủ yếu, hát phụ

Xem thêm: mẫu tóc đẹp nam

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

3.Park Chae Young / Roseanne Park
Hán - Việt: Phác Thái Anh
Biệt danh : Rosé
Vai trò:Hát chủ yếu, nhảy dẫn

Park Chae Young / Roseanne Park Hán - Việt: Phác Thái AnhBiệt danh : RoséVai trò:Hát chủ yếu, nhảy dẫn

Xem thêm: vẽ con gấu dễ thương

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

4. Pranpriya Manoban
Hán - Việt : Mik ko bik nữa ( ~~)
Biệt danh: Lisa
Vai trò: Nhảy chủ yếu, rap dẫn, hát phụ, maknae

 Pranpriya ManobanHán - Việt : Mik ko bik nữa ( ~~)Biệt danh: LisaVai trò: Nhảy chủ yếu, rap dẫn, hát phụ, maknae

Oops! This image does not follow our nội dung guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

_END_