Overwhelmed Nghĩa Là Gì

  -  

choáng ngợp là bản dịch của "overwhelmed" thành giờ đồng hồ yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: The fear I felt that day was overwhelming and real. ↔ Cơn lo ngại tôi cảm thấy vào ngày hôm đó thật là choáng ngợp và gồm thực.


The fear I felt that day was overwhelming & real.

Cơn lo âu tôi cảm thấy vào trong ngày hôm kia thật là choáng ngợp và tất cả thực.


*

*

6 Vũ trụ đáng kinh của bọn họ cung cung cấp vô vàn bởi chứng về yamada.edu.vnệc hiện hữu của một đấng tạo ra hóa vĩ đại.

Bạn đang xem: Overwhelmed nghĩa là gì


“Suicide results from a person’s reaction to lớn a perceived overwhelming problem, such as social isolation, death of a loved one (especially a spouse), a broken home in childhood, serious physical illness, growing old, unemployment, financial problems, và drug abuse.”—The American Medical Association Encyclopedia of Medicine.
“Tự tử là vì cách một bạn phản ứng trước một vấn đề dường như quá to lớn tát, chẳng hạn như bị xa lánh hóa, một người thân yêu bị tiêu diệt đi (nhất là tín đồ hôn phối), sinh sống trong cảnh gia đình tan vỡ vạc từ lúc còn thơ ấu, bệnh tình trầm trọng, tuổi già, thất nghiệp, trở ngại tài chủ yếu và sử dụng quá ma túy”.—The American Medical Association Encyclopedia of Medicine.
After being elected by an overwhelming vote as president in 1936, Somoza García resumed control of the National Guard & established a dictatorship và Somoza family dynasty that would rule Nicaragua for more than 40 years.
Sau khi chiến thắng trong một cuộc thai cử tổng thống với công dụng áp đảo vào thời điểm năm 1936, Somoza Garcia tiếp tục kiểm soát và điều hành Cảnh sát quốc gia và ra đời một cơ chế độc tài và gia đình trị giai cấp Nicaragua trong hơn 40 năm.
Suddenly, I was overwhelmed with the Spirit testifying to me, almost as if Heavenly Father were speaking: “Mollie is not alone!
Bất ngờ, tôi cảm thấy chan hòa Thánh Linh đã làm bệnh với tôi, thể như phụ vương Thiên Thượng vẫn phán: “Mollie không cô đơn đâu!
You might be overwhelmed by one problem after another, while your fellow believers seem lớn be enjoying life, carefree and happy.
Có lẽ bạn bị dồn dập hết sự yamada.edu.vnệc này đến sự yamada.edu.vnệc khác, trong lúc những bạn bè đồng đức tin ngoài ra sống vui vẻ, được nhàn hạ và hạnh phúc.
Tất cả những cuộc dò la dư luận đều cho thấy thêm rằng đa số bạn dân hy vọng đi tới cùng trong vụ yamada.edu.vnệc này.
4 Once the Israelites were out in the desert, không lấy phí from their Egyptian captors, Moses’ judicial responsibility toward the nation became overwhelming.
4 Một khi dân sự Y-sơ-ra-ên đã ra được mang lại đồng vắng, thoát khỏi người Ê-díp-tô, thì trọng trách của Môi-se nhằm đoán xét mang lại dân thật là quá nặng mang lại ông.
The membership was manipulated as lớn secure an overwhelming majority of the wealthy (especially the landed classes) & also for the representatives of the Russian peoples at the expense of the subject nations.
Các thành yamada.edu.vnên đã được chế tạo để bảo đảm 1 phần lớn tín đồ giàu (đặc biệt là những tầng lớp khu đất đai) với cũng cho thay mặt của những dân tộc Nga với túi tiền của các quốc gia.
But when you think of returning lớn engage the householder in a discussion of the Bible, the challenge may seem overwhelming.
Nhưng lúc nghĩ mang đến yamada.edu.vnệc quay trở về để mời công ty nhà đàm đạo Kinh Thánh, tất cả lẽ cả nhà sẽ thấy yamada.edu.vnệc đó dường như quá khó.
When we reached our destination, the kindness and hospitality of our Christian brothers và sisters were overwhelming.

Xem thêm: Xem Phim Doc Co Cuu Kiem【Copy_Sodo66, Phim Độc Cô Cửu Kiếm


Despite their new status as foederati, Burgundian raids into Roman upper Gallia Belgica became intolerable to lớn the Romans and were ruthlessly brought khổng lồ an over in 436, when the Roman general Flayamada.edu.vnus Aetius called in Hun mercenaries who overwhelmed the kingdom in 437.
Bất chấp vị thế mới của họ trong sứ mệnh là foederati, tín đồ Burgundy thốt nhiên kích vào vùng thượng Gallia Belgica của La Mã tới cả trở nên không thể chống chịu nổi và buộc phải nếm chiếc kết cuộc man rợ vào năm 436, khi tướng quân La Mã Flayamada.edu.vnus Aetius kêu gọi lính tấn công thuê Hun tràn ngập vương quốc Rhineland (với kinh đô nằm tại vị trí khu định cư La Mã của bạn Celt cổ tên Borbetomagus, hiện thời được call là Worms) vào thời điểm năm 437.
Further, it is known that 25,157 persons were evacuated, the overwhelming majority either wounded soldiers or officers evacuated on Stalin"s orders.
Trong khi đó đã có 25.157 người di tản khỏi thành phố, phần lớn là yêu quý binh và những cán cỗ cấp cao được lệnh di dời theo yêu ước của đích thân I. V. Stalin.
But the appetites & temptations khổng lồ which the flesh is subject can, if permitted, overwhelm & dominate the spirit.
Nhưng lòng ham muốn và cám dỗ nhưng mà phần xác buộc phải chịu thì có thể, nếu có thể chấp nhận được nó, lấn áp và bỏ ra phối phần hồn.
Her realization that the Sayamada.edu.vnor’s sacrifice was just for her helped her feel close to lớn Him và fueled an overwhelming desire khổng lồ keep that feeling in her heart, not just on Sunday but every day.
Chị phân biệt rằng sự hy sinh của Đấng cứu giúp Rỗi là chỉ dành riêng cho chị và đã hỗ trợ chị cảm thấy gần cận Ngài và tạo nên một ước mong muốn dâng tràn để gìn giữ cảm nghĩ đó trong lòng chị, chứ không phải chỉ vào ngày Chủ Nhật thôi, nhưng là từng ngày.
Both men are overwhelmed by their feelings and end up kissing, failing lớn notice the return of Aaron"s roommates.
Cả hai tín đồ ngập tràn vì chưng những cảm giác riêng, cùng họ hôn nhau, mà không hề biết rằng những người dân bạn thuộc phòng của Aaron đang trở về căn hộ.
This shows that the effect of the Sun"s variations on climate is overwhelmed by the increasing greenhouse gasses, mainly from burning fossil fuels.
Điều này đến thấy ảnh hưởng của phương diện trời so với khí hậu ngày càng tăng bởi lượng khí bên kính tăng, mà phần nhiều đến từ nguyên nhiên liệu hóa thạch.
An overwhelming majority of Indians, with their consent, have their marriages arranged by their parents or other elders in the family.

Xem thêm: Sát Thủ Mật Danh 47 Phần 2 015), Phim Sát Thủ: Mật Danh 47 Phần 2


Đại đa số bạn Ấn Độ, với yamada.edu.vnệc ưng thuận của họ, kết thân theo sự bố trí của phụ huynh hay các thành yamada.edu.vnên khác trong gia đình.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M