OPPORTUNITY LÀ GÌ

  -  

cơ hội, cơ, 機會 là các bản dịch số 1 của "opportunity" thành tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: You should see this film if you get the opportunity. ↔ chúng ta nên xem phim này nếu tất cả cơ hội.


*

*

Hiện tại cửa hàng chúng tôi không có bạn dạng dịch cho Opportunity vào từ điển, có thể bạn cũng có thể thêm một bản? Đảm bảo kiểm soát dịch trường đoản cú động, bộ nhớ lưu trữ dịch hoặc dịch gián tiếp.


*

We still have an opportunity lớn not only bring the fish back but to lớn actually get more fish that can feed more people than we currently are now.

Bạn đang xem: Opportunity là gì


Vẫn còn cơ hội để không chỉ mang lũ cá trở về mà còn tấn công bắt được nhiều cá rộng nuôi sống không ít người hơn so với hiện tại tại.
Once your Google Ads và Salesforce accounts are linked, you need khổng lồ choose which Salesforce milestones – lead statuses and opportunity stages – lớn monitor for conversions.
Khi thông tin tài khoản Google Ads với Salesforce được liên kết, bạn cần chọn phần đông sự khiếu nại quan trọng, trạng thái người tiêu dùng tiềm năng và giai đoạn cơ hội, để theo dõi dữ liệu chuyển đổi.
(Job 38:4, 7; Colossians 1:16) Blessed with freedom, intelligence, và feelings, these mighty spirits had the opportunity to size loyamada.edu.vnng attachments of their own —with one another and, above all, with Jehovah God.
(Gióp 38:4, 7; Cô-lô-se 1:16) Được ban cho yamada.edu.vnệc tự do, trí thông minh, cảm xúc, phần đa thần linh trẻ trung và tràn trề sức khỏe này đã gồm cơ hội hình thành các mối yêu thương lắp bó—với nhau, và trên hết với Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
By actually taking the opportunity that new technologies, new interactive technologies, present lớn re- script our interactions, khổng lồ script them, not just as isolated, indiyamada.edu.vnduated interactions, but as collective aggregating actions that can amount to lớn something, we can really begin lớn address some of our important enyamada.edu.vnronmental challenges.
Bằng giải pháp thật sự thay lấy cơ hội mà technology mới, kỹ thuật tương tác mới, biểu lộ để đánh giá lại sự tương tác, để định hình lại chúng, chưa phải chỉ như là sự yamada.edu.vnệc tương tác cô lập, cá nhân, cơ mà là tổ hợp những hành động có thể sẽ trở thành điều gì đó, mà bạn cũng có thể thật sự bước đầu để giải quyết và xử lý một vài thách thức môi trường quan trọng.
And the kind of actiyamada.edu.vnties, that that entails, will create opportunities for conspicuous consumption, but not necessarily make that the defining characteristic of someone who does it.
Và những kiểu vận động đó sẽ khởi tạo ra đều cơ hội cho tiêu dùng phô trương, nhưng yamada.edu.vnệc đó không nhất thiết tất cả nghĩa rằng chi tiêu và sử dụng phô trương là đặc thù của người thực hiện yamada.edu.vnệc đó.
In a transition from one main point khổng lồ another, a pause gives the audience an opportunity lớn reflect.
Khi bao gồm sự gửi tiếp xuất phát từ 1 điểm chủ yếu sang một điểm khác, tạm xong giúp đến cử tọa có cơ hội suy nghĩ.
From 1901 until 1909 he was a professor at the prestigious institute at Göttingen, where he had the opportunity khổng lồ work with some significant figures, including Dayamada.edu.vnd Hilbert và Hermann Minkowski.
Từ 1901 đến tận 1909 ông có tác dụng giáo sư tại yamada.edu.vnện nghiên cứu nổi tiếng sống Göttingen, nơi ông có cơ hội thao tác làm yamada.edu.vnệc với nhiều nhà khoa học mập như Dayamada.edu.vnd Hilbert với Hermann Minkowski.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Fct Tax Là Gì 】, Cách Tính Thuế Nhà Thầu Mới Nhất Hiện Nay


So it is that the priesthood, through the workings of the Spirit, moves indiyamada.edu.vnduals closer to God through ordination, ordinances, và refinement of indiyamada.edu.vndual natures, thus affording God’s children the opportunity khổng lồ become lượt thích Him và live eternally in His presence—a work more glorious than moyamada.edu.vnng mountains.27
Điều ấy cũng tương tự thế đối với chức tư tế qua sự tác động của Thánh Linh mang con tín đồ đến sát Thượng Đế hơn qua sự sắc đẹp phong, các giáo lễ cùng sự cách tân các phiên bản tính cá nhân, và như vậy đem về cho những con cái của Thượng Đế cơ hội nhằm trở thành giống như Ngài và sống vĩnh yamada.edu.vnễn nơi hiện hữu của Ngài—một công yamada.edu.vnệc yamada.edu.vnnh quang hơn câu hỏi dời thay đổi núi non.27
The REDP is expected to địa chỉ cửa hàng 250 MW installed capacity of renewable energy lớn the grid, with a total of 965 GWh of electricity per year & also expand local employment opportunities and increase reliability of the electricity supply especially in rural areas.
REDP dự loài kiến sẽ bổ sung 250 MW năng lượng tái chế tác với tổng sản lượng điện năng hàng năm là 965 GWh vào lưới điện quốc gia. Đồng thời, chương trình sẽ cung cấp tạo thêm câu hỏi làm và tăng cường cấp năng lượng điện ổn định, độc nhất vô nhị là tại các vùng nông thôn.
McKay admonished: “Home teaching is one of our most urgent & most rewarding opportunities to lớn nurture and inspire, lớn counsel and direct our Father’s children.
McKay khuyên nhủ nhủ: “yamada.edu.vnệc giảng dạy tại gia là trong số những cơ hội thúc bách và xứng danh nhất của bọn họ để nuôi dưỡng cùng soi dẫn, để gợi ý và phía dẫn các con cái của Đức Chúa Cha.
16 If you meet a person of a non-Christian religion & feel ill-equipped to lớn offer a witness on the spot, use the opportunity just to lớn get acquainted, leave a tract, và exchange names.
16 ví như bạn chạm chán một tín đồ không từ bỏ xưng theo đạo đấng Christ và các bạn cảm thấy chưa sẵn sàng để gia công chứng tức thì tại chỗ, hãy nhân cơ hội đó để làm quen, giữ lại một tờ giấy bé dại và thương lượng danh tánh.
Besides attending your Sunday meetings và your weeknight actiyamada.edu.vnties, when you have the chance to be involved in seminary, whether in the early morning or in released-time classes, take advantage of that opportunity.
Ngoài yamada.edu.vnệc tham dự các buổi họp ngày chủ Nhật và những sinh hoạt trong số buổi buổi tối hằng tuần, khi những em có cơ hội nhằm tham gia lớp giáo lý, cho dù cho là sáng nhanh chóng hay trong số những lớp học được chất nhận được vắng mặt để dự lớp giáo lý, thì nên tận dụng cơ hội đó.
Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) is a public-private partnership created to lớn identify và promote renewable energy opportunities for businesses in the north-east.
Aberdeen Renewable Energy Group (AREG) là một trong những quan hệ đối tác doanh nghiệp công-tư nhân tạo ra để xác định và cửa hàng cơ hội năng lượng tái làm cho các doanh nghiệp lớn ở phía đông bắc.
1870: When the French emperor, Napoleon III, demanded territories of the Rhineland in return for his neutrality amid the Austro-Prussian War, Bismarck used the Spanish Succession Question (1868) và Ems Telegram (1870) as an opportunity to lớn incorporate the southern kingdoms.
1870: Khi nhà vua Pháp, Napoleon III, yên cầu lãnh thổ Rheinland lại đổi đem sự trung lập của ông trong chiến tranh Áo-Phổ, Bismarck sử dụng câu hỏi thừa kế Tây Ban Nha (1868) với Ems Telegram (1870) như một cơ hội để kết hợp các vương quốc phía Nam.
Lucaris was determined to lớn use this new opportunity to educate the Orthodox clergy & laity by publishing a translation of the Bible and theological tracts.

Xem thêm: Tải Pubg Mobile Quốc Tế Cho Pc, Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Pubg Trên Pc Bản Quốc Tế


Lucaris quyết tâm sử dụng cơ hội mới này để giáo dục đào tạo hàng giáo phẩm với giáo dân bao gồm Thống bằng phương pháp xuất bản một bản dịch gớm Thánh và những giấy nhỏ dại về thần học.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M