Occasion Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
occasion
*
occasion<ə"keiʒn>danh từ thời khắc một sự khiếu nại xảy ra; cơ hội on this/that occasion nhân dịp này/đó on the present/last occasion nhân ngày hiện nay/vừa rồi I"ve met him on several occasions tôi đã có tương đối nhiều dịp gặp mặt nó this is not an occasion for laughter đây không phải dịp để cười cợt cơ hội I"ll buy one if the occasion arises tôi sẽ mua một chiếc nếu có thời cơ he used the occasion khổng lồ express all his old grievances against the chairman nó lợi dụng cơ hội đó để giãi bày hết các nỗi bất bình trước đó của nó đối với ông chủ tịch lý do, nhu cầu, căn nguyên I"ve had no occasion khổng lồ visit him recently vừa mới đây tôi chẳng có tại sao gì để đến thăm nó you have no occasion to lớn be angry anh chẳng có vì sao gì để nổi khùng cả the real cause of the riot was unclear, but the occasion was the arrest of the two men không rõ tại sao thực sự của cuộc bạo động này là gì, nhưng vì sao trực tiếp ở đấy là việc nhì người bị bắt giữ she"s not had much occasion to speak French cô ta chẳng teo nhiều cơ hội nói tiếng Pháp (từ cổ,nghĩa cổ) sự kiện quan trọng the wedding was quite an occasion lễ cưới là cả một sự kiện quan trọng on occasion thỉnh thoảng (mỗi khi gồm nhu cầu) on the occasion of something vào thời điểm của một sự kiện nào đó; nhân thời cơ on the occasion of his daughter"s wedding nhân dịp đám hỏi con gái ông ta to lớn have a sense of occasion có một cảm giác tự nhiên về cái gì là đúng hoặc thích phù hợp với một sự kiện nào đó... He wore his shabbiest clothes lớn the party: He has no sense of occasion nó mặc quần áo tồi tàn nhất cho buổi liên hoan: thiệt chẳng bao gồm ý thức gì cả lớn rise to the occasion tỏ ra có công dụng đối phó với tình hình to take an occasion to do something nhân một thời cơ làm một bài toán gì to take occasion by the forelock (như) forelockngoại cồn từ là tại sao của chiếc gì; gây nên what occasioned such an angry response? cái gì đã gây nên một phản ứng tức giận như thế? Stephen"s behaviour occasioned his parents much anxiety hành động của Stephen đang khiến bố mẹ nó rất lo lắng dịp
*
/ə"keiʤn/ danh từ dịp, cơ hội khổng lồ profit by the occasion rứa lấy cơ hội, nhân dịp duyên cớ, tại sao trực tiếp, vì sao ngẫu nhiên you have no occasion to be angry anh chẳng có duyên cớ gì để nổi nóng cả (từ cổ,nghĩa cổ) công việc, công chuyện !to rise to the occasion tỏ ra có chức năng ứng đối với tình hình !to take an occasion to vì chưng something nhân một cơ hội làm một việc gì !to take occasion by the forelock (xem) forelock ngoại đụng từ khiến ra, sinh ra, là duyên do xui, xui khiến to lớn occasion someone to vị something xui ai thao tác làm việc gì
*