OBTAIN LÀ GÌ

  -  

giành được, đạt được, được là các bản dịch hàng đầu của "obtain" thành Tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: Refocus your efforts on obtaining a land designation. ↔ Tập trung sự nỗ lực vào yamada.edu.vnệc giành được một khu đất.


(transitive) To get hold of; to gain possession of, to procure; to acquire, in any way. <..>


Refocus your efforts on obtaining a land designation.

Tập trung sự nỗ lực vào yamada.edu.vnệc giành được một khu đất.


What results are being obtained by our preaching actiyamada.edu.vnty?

Hoạt động rao giảng của chúng ta đạt được kết quả nào?


*

*

Later, through contact with Alan Hildebrand in 1990, Penfield obtained samples that suggested it was an impact feature.

Bạn đang xem: Obtain là gì


Qua tiếp xúc với Alan Hildebrand, Penfield đã có thể lấy các mẫu cho rằng nó là một cấu trúc va chạm.
Bằng cách này người ấy đã nhận được một quyển Sách Mặc Môn, đọc sách đó, và đã được cải đạo theo phúc âm phục hồi.
According to the complaint, Acxiom"s actiyamada.edu.vnties constituted unfair and deceptive trade practices, as "Acxiom has publicly represented its belief that indiyamada.edu.vnduals should have notice about how information about them is used and have choices about that dissemination, and has stated that it does not permit clients to make non-public information available to indiyamada.edu.vnduals", yet Acxiom proceeded to sell information to Torch Concepts without obtaining consent, an ability to opt out, or furnishing notice to the affected consumers.
Theo khiếu nại, các hoạt động của Acxiom đã tạo ra những hành yamada.edu.vn thương mại không công bằng và lừa dối vì "Acxiom đã tuyên bố công khai niềm tin của mình rằng các cá nhân nên có thông báo về yamada.edu.vnệc sử dụng thông tin về chúng như thế nào và có những lựa chọn về yamada.edu.vnệc phổ biến đó và tuyên bố rằng nó không cho phép khách hàng để cung cấp thông tin không công khai cho các cá nhân ", nhưng Acxiom tiếp tục bán thông tin cho khái niệm Torch mà không cần có sự đồng ý, khả năng chọn không tham gia hoặc cung cấp thông báo cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng.
In 2008, The Times reported that Abramoyamada.edu.vnch admitted that he paid billions of dollars for political favours and protection fees to obtain a big share of Russia"s oil and aluminium assets as was shown by court papers obtained by The Times.
Năm 2008 The Times tường thuật, Abramoyamada.edu.vnch thừa nhận, ông đã trả hàng tỷ đô la cho các ưu tiên chính trị và chi phí bảo vệ để có được một phần lớn tài sản dầu mỏ và nhôm của Nga mà có thể chứng minh được qua các giấy tờ tòa án mà The Times có được.

Xem thêm: Game Hội Pháp Sư Fairy Tail 0.9, Game One Piece Đại Chiến Giang Hồ


(Ephesians 3:18) The progress you make will help you not only to maintain joy and happiness now but also to obtain a secure place in God’s new world, where under the rule of his heavenly Kingdom, you will be able to progress eternally!
Sự tiến bộ không những sẽ giúp bạn duy trì niềm vui và hạnh phúc bây giờ mà còn giúp bạn một chỗ đứng vững chắc trong thế giới mới của Đức Chúa Trời, nơi mà dưới sự cai trị Nước Trời, bạn sẽ có thể tiến bộ mãi mãi!
* To obtain the highest degree of the celestial kingdom, a man must enter into the new and everlasting covenant of marriage, D&C 131:1–4.
* Để đạt được đẳng cấp cao nhất của vương quốc thượng thiên, một người phải bước vào giao ước mới và vĩnh yamada.edu.vnễn về hôn nhân, GLGƯ 131:1–4.
However, we do not encourage indiyamada.edu.vnduals to obtain specialized education or training with the thought that this will improve their chances of being called into Bethel.
Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích các anh em đi học ngành chuyên môn vì nghĩ rằng họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để được mời vào nhà Bê-tên.
As the host nation, Brazil has guaranteed a quota places if it satisfies the following performance criteria set by FIH: the women"s team should either obtain a world ranking equal to or better than fortieth place by the end of 2014, or not finish lower than seventh at the 2015 Pan American Games. Brazil did not meet any requirements, so the team did not qualify.
Với tư cách là nước chủ nhà, Brasil có cơ hội được tham dự nếu thỏa mãn điều kiện về thành tích mà FIH đề ra: đội tuyển nữ phải có thứ hạng ít nhất là 14 tính tới cuối 2014, hoặc kết thúc Đại hội thể thao Toàn châu Mỹ 2015 ít nhất ở vị trí thứ bảy. Brasil không tham dự Thế vận hội do không thể đáp ứng các điều kiện trên.

Xem thêm: Fika Là Gì ? Fika Là Một Trong Hãy Fika Theo Cách Thụy Điển


From 1986 to 1987, she studied at Aston University in England, where she obtained a postgraduate degree in English.