nuôi dưỡng nhân vật phản diện

 • Reads 1,791,479
 • Votes 129,799
 • Parts 147

Complete, First published Mar 06, 2020

Bạn đang xem: nuôi dưỡng nhân vật phản diện

Table of contents

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

  Xem thêm: hot search dự định

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

  Xem thêm: trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi

 • Chương 147: Toàn văn trả

  Fri, Sep 24, 2021

Tác giả: Tuế Tuế Thiên
  
  Editor: Shmily
  
  Beta: Truyện đang được nhập quy trình beta lại, với sơ sót van lơn sung sướng lòng chung ý~
  
  Design by: Chu Hựu Tịnh
  
  Tình trạng convert: Hoàn trở thành (147 chương)
  
  Tình trạng Edit: Hoàn thành
  
  Nguồn convert: Truyencv.com
  
  Nguồn edit: thuongthu9420.com
  
  Ngày khoan hố: 25/05/2020
  
  Ngày lấp hố: 09/07/2020
  
  Thể loại: Ngọt văn, xuyên thư
  
  Truyện được đăng full edit bên trên trang Wattpad thuongthu9420, chớ đưa theo trùng hợp van lơn luật lệ editor ạ!
  ---------
  
  Văn án:
  
  Tiễn Ý Ý thấu hiểu thiếu hụt niên tối tăm nghèo khó đau đớn trước mặt mũi này tiếp tục trở nên quấn phản diện gớm ghê nhất truyện.
  
  Nhưng như thế vẫn sao.
  
  Cô cần thiết sự hỗ trợ của anh ý.
  
  Tan học tập ở vị trí rẽ lan can, Tiễn Ý Ý kéo Lương Quyết Thành lại.
  
  Cô trả mang lại anh một tấm thẻ thâm.
  
  "Tớ mong muốn bao nuôi cậu." Cô gái thưa cực kỳ dứt khoát.
  
  Lương Quyết Thành nom thiếu hụt phái nữ như ánh dương tỏa sáng trước đôi mắt, lạnh lẽo lùng lên tiếng: "Cậu mong muốn dòng sản phẩm gì?"
  
  Tiễn Ý Ý: "Kỳ hạn 1 năm, tớ mong muốn cậu thuộc sở hữu tớ, ngoan ngoãn ngoãn nghe điều của tớ."
  
  Số chi phí nhập thẻ chắc chắn hoàn toàn có thể cứu vớt được u và em gái anh.
  
  Lương Quyết Thành ngước đôi mắt nom thiếu hụt phái nữ trước mặt mũi.
  
  "Được..."
  
  Tiễn Ý Ý búng tay một chiếc.
  
  "Quyết quyết định như thế chuồn các bạn trai, lúc này tất cả chúng ta về mái ấm thưa mang lại cha mẹ tớ biết nhì tất cả chúng ta vẫn với con cái, tiếp sau đó ngay tắp lự vứt trốn."
  
  Lương Quyết Thành, "..."
  
  Đại tè thư thiệt biết đùa.

#2ngọtvăn