Tăng Cấp Tầng Nội Công

  -  

Nhập môn:

Sau khi kết thúc cửu âm chí “Lạc Dương Cổ Kiếp”, máy chủ sẽ mở đổi nội công bậc 5. Tín đồ chơi đủ điều kiện hoàn toàn có thể đến tìm bạn đổi nội 5 môn phái để nhấn nhiệm vụ. Sau khi xong nhiệm vụ sẽ nhận được 1 số đạo cụ đổi nội 5: Thánh Võ Lệnh.

Bạn đang xem: Tăng cấp tầng nội công

Bạn đã xem: khí công 5 cửu âm chân kinh

Huấn luyện môn phái:

Người nghịch sau khi hoàn thành nhiệm vụ nội lực bậc 5 có thể nhận cách chơi huấn luyện.

Huấn luyện sẽ căn cứ theo 3 mặt Sức Mạnh, Dũng Khí, Thể Năng của bạn chơi mà kiến thiết 1 trong 3 cách chơi đấy. Sau đó, lựa chọn và hoàn thành cấm địa cùng với độ khó khăn khác nhau, có thể nhận được lượng Thánh Võ Lệnh không giống nhau.

Tăng cung cấp tầng nội công:

Khi fan chơi học tập nội 5 cho tới tầng 10, 18, 27, 36, vẫn nhận được bồ câu chuyển thư của Ma Đao Đường.

Căn cứ vào nội dung thư liên tiếp làm nhiệm vụ, hoàn thành sẽ thừa nhận được rất nhiều trang sách nội công tầng trên cao hơn.

Đổi Thánh Võ Lệnh:

Dùng Dương phân bì Tàn Phiến cùng Thẻ Danh Dự trường phái (Thưởng Thiện phát Ác Lệnh) thay đổi Thánh Võ Lệnh với số lượng nhất định, từng ngày có giới hạn số lần đổi.

Nội công bậc 5 môn phái:


*

*

Nội công: Tẩy Tủy Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội công công dụng
Tầng 6-15

+ Vô Sứ phổ biến Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% phần trăm bạo kích và 4% giáp thương bạo kích, bảo trì 40 giây, những nhất tất cả thể ông chồng 4 tầng.

+ Tẩy Tủy trả Nguyên: lúc bị tiến công có xác suất hồi phục khí huyết phiên bản thân, mặt khác giải trừ 1 tâm trạng xấu.

Tầng 16-25

+ Vô Sứ bình thường Khí: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 2% tỷ lệ bạo kích và 4% liền kề thương bạo kích, gia hạn 40 giây, nhiều nhất có thể ông xã 4 tầng.

+ Tẩy Tủy trả Nguyên: lúc bị tấn công có phần trăm hồi phục khí huyết phiên bản thân, đồng thời giải trừ 1 trạng thái xấu.

Tầng 26-35

+ Vô Sứ chung Khí: Khi tiến công có phần trăm tăng 2% tỷ lệ bạo kích và 4% tiếp giáp thương bạo kích, gia hạn 40 giây, các nhất gồm thể ck 5 tầng.

+ Tẩy Tủy hoàn Nguyên: khi bị tấn công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bạn dạng thân, bên cạnh đó giải trừ 1 tâm lý xấu.

Tầng 36-48

+ Vô Sứ bình thường Khí: Khi tiến công có phần trăm tăng 2% tỷ lệ bạo kích với 4% liền kề thương bạo kích, duy trì 40 giây, nhiều nhất tất cả thể chồng 5 tầng.

+ Tẩy Tủy hoàn Nguyên: khi bị tấn công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bản thân, đôi khi giải trừ 1 tinh thần xấu.

Tầng 49

+ Vô Sứ tầm thường Khí: Khi tiến công có tỷ lệ tăng 2% phần trăm bạo kích với 4% liền kề thương bạo kích, bảo trì 40 giây, những nhất có thể ông chồng 6 tầng.

+ Tẩy Tủy hoàn Nguyên: khi bị tiến công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bản thân, đồng thời giải trừ các trạng thái xấu, và trong thời điểm tạm thời miễn dịch đầy đủ trạng thái này


*

*

Nội công: Ỷ Thiên Đồ Long Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội công công dụng
Tầng 6-15

+ Bảo Đao Đồ Long, tín lệnh Thiên Hạ: Khi tiến công có phần trăm tăng 30% cạnh bên thương tất cả các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tạo thêm 25%, gia hạn 10 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tiến công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả gia hạn 10 giây.

Trong 1 khoảng thời hạn chỉ có thể kích hoạt 1 loại hiệu ứng.

Tầng 16-25

+ Bảo Đao Đồ Long, tín hiệu lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 30% gần cạnh thương tất cả các chiêu thức bạn dạng thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng thêm 25%, duy trì 11 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tiến công có phần trăm tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, gia hạn hồi phục khí huyết, hiệu quả gia hạn 11 giây.

Trong 1 khoảng thời gian chỉ rất có thể kích hoạt 1 nhiều loại hiệu ứng.

Tầng 26-35

+ Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có phần trăm tăng 30% ngay cạnh thương toàn bộ các chiêu thức bản thân, xem dịu đỡ đòn tăng lên 25%, bảo trì 12 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tiến công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong 1 khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả gia hạn 12 giây.

Trong 1 khoảng thời hạn chỉ rất có thể kích hoạt 1 các loại hiệu ứng.

Tầng 36-48

+ Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có xác suất tăng 30% gần kề thương tất cả các chiêu thức bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tăng lên 25%, gia hạn 13 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tiến công có xác suất tăng 30% miễn thương trong một khoảng thời gian, duy trì hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 13 giây.

Trong 1 khoảng thời hạn chỉ rất có thể kích hoạt 1 một số loại hiệu ứng.

Tầng 49

+ Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh Thiên Hạ: Khi tấn công có phần trăm tăng 30% liền kề thương toàn bộ các chiêu thức phiên bản thân, xem nhẹ đỡ đòn tạo thêm 25%, bảo trì 15 giây.

+ Ỷ Thiên Bất Xuất, Thùy Dữ Tranh Phong: lúc bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% miễn thương trong một khoảng thời gian, gia hạn hồi phục khí huyết, hiệu quả duy trì 15 giây.

+ Võ Lâm Chí Tôn: trong 1 khoảng thời gian, bên cạnh đó kích hoạt cả hiệu ứng Ỷ Thiên cùng Đồ Long.Hiệu trái Ỷ Thiên chỉ kích hoạt khi khí huyết bạn dạng thân thấp rộng 90%.


*

Nội công: Đại vượt Niết Bàn Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công tác dụng
Tầng 6-15

+ niết bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tiến công sẽ nhận ra hộ thể thuẫn, hấp thu tiếp giáp thương bên cạnh đó tạo sát thương Dương ra xung quanh, sút nội phòng của mục tiêu, bảo trì 7 giây.

+ khi hộ thể thuẫn bị phá, tác dụng của niết bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 16-25

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tấn công hoặc bị tiến công sẽ nhận ra hộ thể thuẫn, hấp thu giáp thương mặt khác tạo giáp thương Dương ra xung quanh, sút nội chống của mục tiêu, duy trì 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, tác dụng của nát bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 26-35

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tiến công sẽ nhận ra hộ thể thuẫn, hấp thu gần kề thương bên cạnh đó tạo gần kề thương Dương ra xung quanh, bớt nội phòng của mục tiêu, gia hạn 7 giây.

+ lúc hộ thể thuẫn bị phá, hiệu quả của niết bàn Hóa Cảnh cũng mất đi.

Tầng 36-48

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tiến công sẽ cảm nhận hộ thể thuẫn, hấp thu cạnh bên thương mặt khác tạo ngay cạnh thương Dương ra xung quanh, giảm nội chống của mục tiêu, duy trì 7 giây.

Tầng 49

+ Niết Bàn Hóa Cảnh: tiến công hoặc bị tấn công sẽ nhận được hộ thể thuẫn, hấp thu cạnh bên thương đôi khi tạo cạnh bên thương Dương ra xung quanh, giảm nội chống của mục tiêu, bảo trì 10 giây.

Xem thêm: Súng Máy Trong Free Fire Là Súng Gì ? Súng Máy Là Súng Gì Trong Ff

+ mặc dầu khiên hộ thân tất cả biến mất, đều tạo ra sát thương nổ xung quanh, khiến những mục tiêu bị yêu mến sẽ giảm 30% giáp thương, duy trì 10s.


Nội công: thay Long Công

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội công kết quả
Tầng 6-15

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít gần kề thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu có xác suất tăng sức khỏe chiêu bạo kích cùng kèm theo liền kề thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn tụt giảm độ dịch rời 40%.

Tầng 16-25

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít gần cạnh thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu có xác suất tăng sức khỏe chiêu bạo kích với kèm theo sát thương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ dịch chuyển 40%.

Tầng 26-35

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít liền kề thương cho từng đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu có tỷ lệ tăng sức mạnh chiêu bạo kích với kèm theo gần cạnh thương tiễn xạ, khiến cho mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ di chuyển 40%.

Tầng 36-48

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít gần kề thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: khi xuất chiêu có phần trăm tăng sức khỏe chiêu bạo kích với kèm theo ngay cạnh thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn giảm tốc độ dịch chuyển 40%.

Tầng 49

+ Thanh Long Xuất Thủy: Tăng một ít cạnh bên thương cho mỗi đòn tấn công.

+ Cầm Long Thức: lúc xuất chiêu có xác suất tăng sức mạnh chiêu bạo kích và kèm theo giáp thương tiễn xạ, khiến mục tiêu trúng đòn tụt giảm độ dịch chuyển 40%.

Nội công: chổ chính giữa Mạch Âm Công

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công kết quả
Tầng 6-15

+ rất Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có tỷ lệ truyền 1 nhiều loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển coi thường công sẽ bị mất khí huyết, bảo trì 30s, hoàn toàn có thể xếp ông chồng nhiều tuyệt nhất 4 tầng.

Tầng 16-25

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có phần trăm truyền 1 loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, kim chỉ nam mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh thường công sẽ ảnh hưởng mất khí huyết, gia hạn 30s, rất có thể xếp ck nhiều tốt nhất 4 tầng.

Tầng 26-35

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên trên người mục tiêu, phương châm mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển coi thường công có khả năng sẽ bị mất khí huyết, bảo trì 30s, rất có thể xếp ck nhiều tuyệt nhất 4 tầng.

Tầng 36-48

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tiến công có xác suất truyền 1 một số loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh thường công có khả năng sẽ bị mất khí huyết, duy trì 30s, hoàn toàn có thể xếp ck nhiều nhất 4 tầng.

Tầng 49

+ Cực Nhu Hàn Độc: Khi tấn công có tỷ lệ truyền 1 loại độc dược chí mạng lên người mục tiêu, mục tiêu mỗi lần vận khí xuất chiêu hoặc thi triển khinh công sẽ bị mất khí huyết, bảo trì 30s, có thể xếp chồng nhiều tuyệt nhất 5 tầng, mỗi tầng giảm thêm 3% gần cạnh thương chiêu thức.

+ Âm quá thấp Độc: lúc "Cực Nhu Hàn Độc" bị làm mới, phong chiêu địch thủ 3s.

Nội công: Cửu Thiên Tiên Quyết

Thuôc tính: Âm nhu

Tầng nội công công dụng
Tầng 6-15

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều sở hữu tỷ lệ tăng gần cạnh thương chiêu thức bản thân lên 20% trong thời hạn ngắn, kết quả miễn thương tăng 22%, bảo trì 15s.

Tầng 16-25

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều phải sở hữu tỷ lệ tăng sát thương chiêu thức bạn dạng thân lên 22% trong thời hạn ngắn, công dụng miễn yêu quý tăng 22%, duy trì 16s.

Tầng 26-35

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều phải có tỷ lệ tăng gần kề thương chiêu thức phiên bản thân lên 25% trong thời gian ngắn, công dụng miễn thương tăng 22%, gia hạn 17s.

Tầng 36-48

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tấn công đều phải sở hữu tỷ lệ tăng sát thương chiêu thức bạn dạng thân lên 28% trong thời hạn ngắn, công dụng miễn yêu đương tăng 22%, duy trì 18s.

Tầng 49

+ Phụng Vũ Loan Ca: Khi tiến công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng liền kề thương chiêu thức phiên bản thân lên 33% trong thời gian ngắn, kết quả miễn thương tăng 22%, bảo trì 20s.

+ Phụng Vũ Cửu Thiên: lúc "Phụng Vũ Loan Ca" bộc phát, thân dịu như lông hồng, tăng ngay cạnh thương khi tiến công trong ko trung. Trong thời gian bảo trì sẽ miễn lây lan 1 lần hiệu quả đánh bay, tiến công ngã, đánh lùi, tạm thời nhận tinh thần hoàng bá thể ngắn.

Nội công: Phách Ảnh Công

Thuôc tính: Thái cực

Tầng nội công hiệu quả
Tầng 6-15

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tiến công có xác suất nhất định khiến cho mục tiêu tiếp tục chảy máu, bảo trì 6s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: khi tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bột phát nhiều độc nhất 1 lần).

Tầng 16-25

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tiến công có xác suất nhất định khiến mục tiêu thường xuyên chảy máu, gia hạn 7s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: khi tấn công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí ngày tiết (mỗi 0,5s sẽ bột phát nhiều độc nhất vô nhị 1 lần).

Tầng 26-35

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tiến công có xác suất nhất định khiến mục tiêu liên tiếp chảy máu, gia hạn 8s.

+ bổ Ảnh Thị Huyết: khi tấn công kim chỉ nam bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí huyết (mỗi 0,5s sẽ bộc phát nhiều tốt nhất 1 lần).

Tầng 36-48

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tấn công có phần trăm nhất định khiến cho mục tiêu liên tiếp chảy máu, gia hạn 9s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: lúc tấn công phương châm bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp thu khí tiết (mỗi 0,5s sẽ bột phát nhiều nhất 1 lần).

Tầng 49

+ Hệ Phong Điệp Huyết: Khi tiến công có xác suất nhất định khiến cho mục tiêu thường xuyên chảy máu, bảo trì 10s.

+ Bổ Ảnh Thị Huyết: lúc tấn công mục tiêu bị trúng "Hệ Phong Điệp Huyết", hấp phụ khí ngày tiết (mỗi 0,5s sẽ bột phát nhiều nhất 1 lần), trong thời gian duy trì tỷ lệ bạo kích bạn dạng thân tăng 6%.

Nội công: Địa ngục Hoán Hồn Kinh

Thuôc tính: Dương cương

Tầng nội công tác dụng Tầng 6-15

+ Âm Hồn Phụ Thể: lúc bị tấn công hoàn toàn có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương chiêu trò trong vòng 1s, khi tiến công có tỷ lệ tăng 24% giáp thương chiêu trò trong vòng 3s.

Tầng 16-25

+ Âm Hồn Phụ Thể: lúc bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương chiêu bài trong vòng 1s, khi tấn công có xác suất tăng 28% giáp thương chiêu thức trong vòng 3s.

Tầng 26-35

+ Âm Hồn Phụ Thể: khi bị tấn công hoàn toàn có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương chiêu bài trong vòng 1s, khi tiến công có xác suất tăng 32% gần kề thương giải pháp trong vòng 3s.

Xem thêm: Liquidity Là Gì - Thanh Khoản (Liquidity) Là Gì

Tầng 36-48

+ Âm Hồn Phụ Thể: lúc bị tấn công có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương chiêu bài trong vòng 1s, khi tấn công có tỷ lệ tăng 36% giáp thương giải pháp trong vòng 3s. Tầng 49 + Âm Hồn Phụ Thể: khi bị tấn công có thể miễn nhiễm toàn bộ sát thương chiêu bài trong vòng 3s, khi tiến công có xác suất tăng 40% ngay cạnh thương chiêu thức, và tăng mạnh tỷ lệ bạo kích trong tầm 3s.