nhân vật phản diện vả mặt hào quang nhân vật chính


Tác giả: Hắc Xuyên Tắc 黑川则

Tình trạng cây giống: 153 chương chủ yếu văn

Bạn đang xem: nhân vật phản diện vả mặt hào quang nhân vật chính

Tình trạng trồng cây: Đã với quả

Editor: Xoài, Tiêu, Méo, Ami, Kem, Thảo, Nhi, Hạ Uyển.

Beta: Nờ, Min, Cua, Nhi

Giới thiệu: Tình hữu độc cộng đồng, nhanh chóng xuyên, sảng văn, hắc hóa đấm đá bạo lực cuồng thụ × ngàn dặm truy thê trung khuyển công, cường cường, vả mặt mũi.

Raw+QT: Khotangdammyfanfic, Tấn Giang

Note: Editor nửa chữ giờ Trung bẻ song cũng ko biết. Bản dịch chỉ đảm bảo an toàn 70-80%

Bản dịch phi thương nghiệp, không được sự đồng ý của người sáng tác, mừng rỡ lòng ko rước cút điểm khác

Trồng cây và đợi cây rộng lớn cần phải có thời hạn, quý khách nên kiên trì thì mới có thể với trái khoáy ngon nhé :>

Editor ko chắc hẳn rằng tiếp tục trọn vẹn không tồn tại sơ sót nên cực kỳ mong chờ sự hùn ý của quý khách.

Tụi bản thân cũng đều có đăng bên trên Wattpad nữa, tuy nhiên ko tính những chương mix pass. Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/193781537-%C4%91m-edit-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt-ph%E1%BA%A3n-di%E1%BB%87n-v%E1%BA%A3-m%E1%BA%B7t-h%C3%A0o-quang-nh%C3%A2n


-Văn án-

Xem thêm: đêm nay rất dài

Thế giới loại nhất

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – đôi mươi – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26

Thế giới loại hai

27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54

Thế giới loại ba

55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85

Thế giới loại tư

86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92– 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119

Thế giới loại năm

120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140 – 141 – 142 – 143 – 144 – 145 – 146.1 – 146.2 – 147 – 148

Xem thêm: tổng hợp đam mỹ hoàn

Thế giới thực

149 – 150 – 151 – 152 – 153

-Hoàn Chính Văn-

Tác giả

Bình luận