ngoan đều nghe em

 • Reads 1,180,676
 • Votes 52,056
 • Parts 100

Complete, First published Aug 01, 2021

Bạn đang xem: ngoan đều nghe em

Table of contents

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

  Xem thêm: đô thị tàng kiều

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 68: Hoàn chủ yếu văn

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 69: Niên thiếu thốn với em (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 70: Niên thiếu thốn với em (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 71: Niên thiếu thốn với em (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 72: Niên thiếu thốn với em (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 73: Niên thiếu thốn với em (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 74: Niên thiếu thốn với em (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 75: Niên thiếu thốn với em (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 76: Niên thiếu thốn với em (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 77: Niên thiếu thốn với em (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 78: Niên thiếu thốn với em (10)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 79: Niên thiếu thốn với em (11)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 80: Niên thiếu thốn với em (12)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 81: Niên thiếu thốn với em (13)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 82: Niên thiếu thốn với em (14)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 83: Niên thiếu thốn với em (15)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 84: Niên thiếu thốn với em (16)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 85: Niên thiếu thốn với em (17)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 86: Niên thiếu thốn với em (18)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 87: Niên thiếu thốn với em (19)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 88: Quãng đời còn sót lại với em (1)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 89: Quãng đời còn sót lại với em (2)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 90: Quãng đời còn sót lại với em (3)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 91: Quãng đời còn sót lại với em (4)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 92: Quãng đời còn sót lại với em (5)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 93: Quãng đời còn sót lại với em (6)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 94: Quãng đời còn sót lại với em (7)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 95: Quãng đời còn sót lại với em (8)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 96: Quãng đời còn sót lại với em (9)

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 97: Phiên nước ngoài bảo bảo

  Fri, Sep 24, 2021

 • Chương 98: Phiên nước ngoài Chu Tiêu Hàm (1)

  Fri, Sep 24, 2021

  Xem thêm: chào anh đồng chí trung tá

 • Chương 99: Phiên nước ngoài Chu Tiêu Hàm (2)

  Fri, Sep 24, 2021

Tên Hán Việt: Quai, đô thính nhĩ đích
  
  Tác giả: Diệp Tích Ngữ
  
  Editor: Shmily
  
  Des by Góc của Sên nhỏ
  
  Tình trạng: Hoàn trở nên (99 chương)
  
  Tình trạng edit: Hoàn thành
  
  Nhân vật chính: Thẩm Thần, Đông Lộ
  
  Ngày moi hố: 01/08/2021
  
  Ngày lấp hố: 07/09/2021
  
  Thể loại: Nguyên sang trọng, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn ngôi trường , Đô thị tình duyên
  
  * Truyện edit chưa xuất hiện sự đồng ý của người sáng tác, van chớ mang theo đâu!
  
  * Truyện này tiếp tục với cùng 1 căn nhà edit (Được 4 chương), tuy nhiên trong thời điểm tạm thời thì chúng ta ý đang được drop, nhưng mà bản thân thì khá quí chuyên mục này nên đưa ra quyết định edit luôn luôn. Nếu với gì sơ sót, ao ước những huynh đệ tỷ muội chỉ giáo.
  
  ~ Cuối nằm trong là chúc chúng ta hiểu truyện sung sướng ~

#9thanhxuânvườntrường