một giấc ngủ dậy ta mang thai

 • Reads 1,062,821
 • Votes 62,112
 • Parts 150

Complete, First published Nov 27, 2019

Bạn đang xem: một giấc ngủ dậy ta mang thai

Table of contents

 • Chương 1: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 2: Hôm ni lại là 1 ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 3: Hôm ni mang trong mình một việc làm đem kỹ năng ko thực hiện được

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 4: Hôm ni lại chỉ thực hiện một công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 5: Hôm ni lại một ngày thực hiện nhị công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 6: Hôm ni chỉ từ lại sở hữu 1 phần công việc

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 7: Hôm ni như cũ là 1 phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 8: Hôm ni như cũ là 1 phần công tác

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 9: Hôm ni tìm kiếm ra một việc làm phân phối thời gian

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 10: Hôm ni là 1 ngày lười biếng nói chung lấy chi phí đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 11: Hôm ni là 1 ngày cá mặn

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 12: Hôm ni là 1 ngày người sáng tác ko lấy nổi chi phí đề

  Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: ngộ nhận truyện

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

  Xem thêm: ôn hương diễm ngọc

 • Thu, Aug 11, 2022

 • Thu, Aug 11, 2022

Thể loại: Nguyên quý phái, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con cái , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅
  
  Văn án:
  
  Vầng hào quang quẻ được trao kể từ khối hệ thống của Đường Loan Loan từ từ chi phí giã, nhưng mà quý khách bị tác động vày vầng hào quang quẻ ấy cũng từ từ phục sinh ý thức của chủ yếu bản thân, thực hiện Phó tiên sinh nằm trong đại nhi tử luôn luôn coi Đường Loan Loan như bảo bối thời điểm này ăn năn hận cho tới xanh rớt ruột.
  
  .......
  
  Năm mươi tám tuổi hạc, thân phụ Phó Chân kể từ bên phía ngoài đem vệ một đứa đàn bà riêng biệt. 
  
  Cha và anh trai luôn luôn mến thương hắn như thay cho thay đổi trở thành một người không giống, đại ca vì như thế người con riêng biệt ấy mắng hắn là tai quái vật bất nam giới bất nữ giới, phụ thân thì thẳng lấy trượng tấn công gãy chân hắn, tiếp sau đó đem hắn xua đuổi thoát ra khỏi nha. 
  
  Phó Chân vì như thế rời né sự trả thù địch của đàn bà riêng biệt, hắn nên long dong ngoài rìa TP. Hồ Chí Minh trong cả 2 năm, còn ở một đợt say rượu bị người ám toán, nằm trong một chiếc nm nhan xa vời kỳ lạ xẩy ra mối quan hệ.
  
  Mà Khi hắn từ từ thân quen với thực trạng sinh hoạt ấy. 
  
  Ngày nọ, thân phụ nằm trong đại ca lần cho tới ngôi nhà, hắn nhận định rằng chúng ta mong muốn đem bản thân xua xua đuổi cho tới địa hạt xa vời rộng lớn.
  
  Nhưng chúng ta lại nằm trong chủ yếu bản thân trình bày, chúng ta ăn năn hận.

#146hiệnđại