mod là hàm gì

  1. Hàm MOD thực hiện gì? Công thức như vậy nào?

Hàm MOD là hàm tính trả về số dư Khi lấy số bị phân chia chia mang đến số phân chia. Nếu sau thời điểm phân chia nhưng mà thành quả sở hữu số dư thì hàm MOD tiếp tục trả về thành quả số dư, nếu như không tồn tại số dư thì hàm MOD tiếp tục trả về 0.

Hàm MOD sở hữu công thức như sau:

Bạn đang xem: mod là hàm gì

=MOD(number,divisor)

(Một số PC thiết lập là lốt “;” chứ không lốt “,” ở từng câu lệnh)

Trong đó:

  • number: là số bị phụ thân.
  • divisor: là số phân chia. Số phân chia nên không giống 0. Trường phù hợp số phân chia là 0 thì hàm MOD tiếp tục trả về thành quả lỗi #DIV/0! như sau:

Ảnh 1

Cần lưu ý rằng, thành quả của hàm MOD tiếp tục trả về nằm trong lốt với số phân chia (không quan hoài cho tới lốt của số bị chia).

  1. Ví dụ phần mềm hàm MOD

Để hoàn toàn có thể hiểu rộng lớn về tính chất phần mềm của hàm MOD, tớ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những ví dụ sau:

Ví dụ: Để tính số dư của những quy tắc phân chia tiếp sau đây thì tớ thực hiện công việc sau:

Ảnh 2

Bước 1: Nhập công thức sau vào dù tham lam chiếu trước tiên mong muốn hiển thị thành quả (C2):

Xem thêm: cách chuyển file pdf qua word

=MOD(A2,B2)

(Một số PC thiết lập là lốt “;” chứ không lốt “,” ở từng câu lệnh)

Trong đó: 

  • MOD: là hàm trả về thành quả là số dư sau thời điểm lấy số bị phân chia chia mang đến số phân chia.
  • A2: là số bị phân chia.
  • B2: là số phân chia.

Ảnh 3

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị thành quả.

Ảnh 4

Bước 3: Nhấn nhập dù thành quả trước tiên, kéo lốt “+” ở góc cạnh bên dưới phía bên phải dù nhằm sao chép công thức cho tới những dù cần thiết thực hiện tròn xoe.

Xem thêm: thu mua apple watch cũ

Ảnh 5

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy rằng hàm MOD sẽ hỗ trợ người tiêu dùng tính số dư của quy tắc phân chia một cơ hội nhanh gọn lẹ, kể từ bại người tiêu dùng thao tác đo lường thời gian nhanh rộng lớn. Hi vọng nội dung bài viết này hoàn toàn có thể giúp cho bạn vận dụng hàm MOD nhằm phần mềm nhập việc làm của tôi.

Các chúng ta có thể chuyển vận tệp tin gắn thêm kèm cặp bên dưới nhằm coi thủ tục cụ thể.