Menstruation là gì

  -  

chu kỳ kinh nguyệt, kinh nguyệt, sự thấy kinh là các bản dịch hàng đầu của "menstruation" thành Tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: These symptoms would then not be associated with the cessation of menstruation . ↔ Các triệu chứng này sẽ không liên quan gì đến yamada.edu.vnệc ngừng kinh nguyệt .


The periodic discharging of the menses, the flow of blood and cells from the lining of the uterus in females of humans and other primates. <..>


These symptoms would then not be associated with the cessation of menstruation .

Các triệu chứng này sẽ không liên quan gì đến yamada.edu.vnệc ngừng kinh nguyệt .


*

*

While a woman is unlikely to conceive during menstruation , " nothing , when it comes to pregnancy , is impossible , " said Aaron Carroll of Indiana University and co-author of " Don"t Swallow Your Gum : Myths , Half-truths and Outright Lies About Your Body and Health " ( St. Martin "s Griffin , 2009 ) .

Bạn đang xem: Menstruation là gì


Mặc dù người phụ nữ khó có thể thụ thai trong kỳ kinh nguyệt , " nhưng nếu đề cập đến yamada.edu.vnệc mang thai , thì không gì là không thể xảy ra " , theo Aaron Carroll , thuộc trường đại học Indiana và là đồng tác giả cuốn sách " Don"t Swallow Your Gum : Myths , Half-truths and Outright Lies About Your Body and Health " ( St. Martin của Griffin , 2009 ) .
Low iron also may be caused by poor iron absorption by the intestine or by blood loss , most commonly from heavy menstruation or gradual blood loss in the intestinal tract .
Thiếu sắt cũng có thể là do ruột hấp thu sắt kém hoặc là do mất máu , thường thấy nhất là do kinh nguyệt nhiều hoặc do mất máu dần dần ở đường ruột .
The water looked and tasted dirty, there was never enough food, never any showers, women menstruating without any hygiene products, no medical attention whatsoever.
Nước có màu và vị rất kinh, không bao giờ có đủ thức ăn, không được tắm, phụ nữ đến kì kinh nguyệt cũng không có đồ vệ sinh, không có bất kì chăm sóc y tế nào.
To be yamada.edu.vnable, the patient should not be menstruating and had not used a vaginal contraceptive in the prior 24–48 hours.
25 “‘When a woman’s discharge of blood flows for many days+ when it is not the regular time of her menstruation,+ or if she should have a flow longer than her usual menstruation, she will be unclean during all the days of her discharge, as in the days of her menstrual impurity.
25 Khi một người nữ bị ra máu nhiều ngày+ mà không phải trong kỳ kinh nguyệt,+ hoặc bị ra máu lâu hơn kỳ kinh nguyệt bình thường, thì người đó sẽ ô uế suốt những ngày bị ra máu, giống như lúc bị ô uế vì kinh nguyệt.
Most often, girls consider their mother to be the most important source of information about menstruation.
While a woman cannot menstruate after the uterus is removed by a hysterectomy , the ovaries themselves can continue to produce hormones up until the normal time when menopause would naturally occur .
Mặc dù người phụ nữ không thể hành kinh sau khi tử cung bị cắt bỏ bằng phẫu thuật thì bản thân buồng trứng cũng có thể tiếp tục tiết ra hoóc - môn cho đến khi xảy ra mãn kinh bình thường tự nhiên .
Nearly half of those affected have chronic pelyamada.edu.vnc pain, while in 70% pain occurs during menstruation.
Gần một nửa số người bị bệnh có đau vùng chậu mãn tính, trong khi 70% cơn đau xuất hiện trong kỳ kinh nguyệt.
Có đến 80% phụ nữ cho biết họ bắt đầu có triệu chứng trong vòng một đến hai tuần trước khi hành kinh.

Xem thêm: Botgame Network - Tru Tiên Thanh Vân Chí


One theory is that during menstruation some of the menstrual tissue backs up through the Fallopian tubes, implants itself in the abdomen, and grows there.
Có thuyết cho rằng trong thời kỳ hành kinh tế bào nội mạc theo máu kinh trôi ngược lên qua noãn quản, làm ổ trong bụng và mọc lên ở đó.
Because they thin the lining of the uterus, hormone-containing IUDs are sometimes prescribed for married or unmarried women to control very heavy menstruation.
Vì có tác dụng làm mỏng lớp niêm mạc tử cung, nên loại dụng cụ tử cung chứa hoóc-mon đôi khi được chỉ định cho các phụ nữ đã kết hôn hoặc chưa kết hôn để hạn chế kinh nguyệt ra quá nhiều.
Hãy tìm hiểu xem con gái bạn đã biết gì về kinh nguyệt và chỉnh lại cho đúng bất cứ thông tin sai lệch nào.
Interestingly, chimps have sexual swellings through 40 percent, roughly, of their menstrual cycle, bonobos 90 percent, and humans are among the only species on the planet where the female is available for sex throughout the menstrual cycle, whether she"s menstruating, whether she"s post-menopausal, whether she"s already pregnant.
Thú vị là, sự nở rộng của tinh tinh là khoảng 40 phần trăm trong chu kỳ kinh nguyệt với bonobo là 90 phần trăm và con người là một trong những loài duy nhất trên trái đất mà con cái sẵn sàng quan hệ tình dục trong suốt chu kỳ kinh nguyệt, bất luận là khi đang có kinh nguyệt hay mãn kinh hay đang mang bầu.
It helps the body develop, makes the hips widen, and thickens the womb’s lining, preparing the body for menstruation or pregnancy.
Giúp cơ thể họ phát triển, hông nở nang hơn, và làm dày lớp niêm mạc tử cung chuẩn bị cho sự rụng trứng ở kỳ kinh nguyệt hay thụ thai.
6 He does not eat idolatrous sacrifices on the mountains;+ he does not look up to the disgusting idols* of the house of Israel; he does not defile his neighbor’s wife+ or have relations with a woman who is menstruating;+ 7 he does not mistreat anyone,+ but he returns what a debtor has given him in pledge;+ he does not rob anyone,+ but he gives his own food to the hungry one+ and covers the naked one with a garment;+ 8 he does not charge interest or engage in usury,+ but he refrains from acting with injustice;+ he executes true justice between one man and another;+ 9 and he keeps walking in my statutes and obseryamada.edu.vnng my judicial decisions in order to act in faithfulness.
6 Người đó không ăn đồ cúng thần tượng trên núi,+ không ngước mắt hướng về các thần tượng gớm ghiếc* của nhà Y-sơ-ra-ên, không ăn nằm với vợ người khác+ hoặc quan hệ với người nữ trong kỳ kinh nguyệt,+ 7 không ngược đãi ai+ nhưng trả lại vật làm tin cho con nợ,+ không cướp bóc ai+ nhưng lấy thức ăn của mình chia cho người đói+ và lấy áo mặc cho người trần truồng,+ 8 không cho vay lấy lời hoặc cho vay nặng lãi+ và tránh làm điều trái công lý,+ phân xử giữa người này với người kia theo công lý thật,+ 9 luôn bước theo luật lệ ta và tuân giữ các phán quyết ta hầu ăn ở trung tín.
Two brands , Seasonale and Seasonique , allow you to go three months without menstruating - you "ll have just four periods a year .
Hai hiệu thuốc , seasonale và seasonique , cho bạn hành kinh ba tháng một lần - bạn sẽ chỉ hành kinh bốn lần một năm .
But this one is -- the Bible says that you cannot touch women during certain times of the month, and more than that, you cannot sit on a seat where a menstruating woman has sat.

Xem thêm: Lớp Địa Chỉ Ip Và Subnet Là Gì ? Quá Trình Subnetting Và Cách Tính Subnet Mask


Nhưng có một yamada.edu.vnệc như thế này, kinh thánh nói rằng bạn không được chạm vào phụ nữ trong suốt những khoảng thời gian nào đó của tháng, và hơn thế nữa, bạn không được ngồi ở những chỗ mà phụ nữ có kinh nguyệt đã ngồi.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M