MEASURE LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation


Bạn đang xem: Measure là gì

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
measure
*
measure<"meʒə>danh từ sự đo lường; đơn vị đo lường; hệ đo lường; dụng cụ đo lường to get/ take somebody"s measure đo người cho ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) đánh giá tính tình/khả năng của ai a metre is a measure of length mét là một đơn vị đo chiều dài to give full measure; to give short measure cân đủ; cân thiếu to make something to measure may theo số đo riêng của khách hàng (chứ không phải may sẵn) (nghĩa bóng) hạn độ, phạm vi, giới hạn, chừng mực without measure không có giới hạn nào; không có chừng mực nào in some measure trong phạm vi nào đó; trong một chừng mực nào đó in a great (large) measure trong một phạm vi rộng lớn beyond measure rất lớn; rất mãnh liệt thước đo; tiêu chuẩn để đánh giá a chain"s weakest link is the measure of its strength mắt xích yếu nhất là cái để đánh giá sức chịu đựng của cái xích phương sách, biện pháp, cách xử trí to take strict measures against contraband áp dụng biện pháp triệt để chống nạn buôn lậu (toán học) ước số greatest common measure ước số chung lớn nhất (âm nhạc); (thơ ca) nhịp, nhịp điệu (địa lý,địa chất) lớp; tầng (từ cổ,nghĩa cổ) điệu nhảy measure for measure ăn miếng trả miếngđộng từ đo, đo lường to measure a piece of cloth đo một mảnh vải to measure someone for new clothes đo kích thước của người nào để may quần áo mới đo được the floor measures six metres by four metres sàn nhà đo được 6 m chiều dài và 4 m chiều rộng so với, đọ với; (nghĩa bóng) đọ sức với to measure one"s strength with someone đọ sức với ai liệu chừng; dự liệu ((thường) + off, out) phân phối, phân ra, chia ra to measure out a quantity of medicine phân phối một số lượng thuốc (thơ ca) vượt, đi qua to measure a distance vượt được một quãng đường to measure one"s length ngã sóng soài to measure someone with one"s eye nhìn ai từ đầu đến chân độ đo, số đo; độ; đơn vị đo; tiêu chuẩn m. of angle độ đo góc m. of concentration (toán kinh tế) độ tập trumg m. of curvature độ cong m. of dispersion (thống kê) độ phân tán m. of kurtosis (thống kê) độ nhọn m. of length độ dài m. of location (thống kê) độ đo vị trí m. of a point set độ đo của một tập hợp điểm m. of sensitivity độ nhạy m. of skewness (thống kê) độ lệch additive m. (giải tích) độ đo cộng tính angular m. (hình học) độ đo góc complete m. độ đo đầy đủ cubic m. đo thể tích dry m.

Xem thêm: Bb Là Gì Trong Anime - Bạn Đã Biết Hết Về Các Thuật Ngữ Trong Anime

phép đo vật khô exterior m. độ đo ngoài harmonic m. (giải tích) độ đo điều hoà hyperbolic m. (giải tích) độ đo hypebôn interior m. độ đo trong land m. phép đo diện tích liquid m. phép đo chất lỏng outer m. (giải tích) độ đo ngoài probability m. độ đo xác suất regular m. độ đo chính quy sexagesimal m. of angles hệ đo góc (độ-phút-giây) signed m. độ đo suy rộng; độ đo có dấu square m. (hình học) diện tích surveyor"s m. phép đo đất wood m. phép đo (vật liệu) rừng
*
/"meʤə/ danh từ sự đo, sự đo lường; đơn vị đo lường, cái để đo to take somebody"s measure đo người cho ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) đánh giá tính tình ai, đánh giá bằng khả năng... của ai a metre is a measure of length mét là một đơn vị đo chiều dài (nghĩa bóng) hạn độ, phạm vi, giới hạn, chừng mức without measure không có giới hạn nào, không có chừng mức nào) to set measures to đặt giới hạn cho, hạn chế im some measure trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào in a great (large) measure trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào in a great (large) measure trong một phạm vi rộng lớn tiêu chuẩn để đánh giá; cái để đánh giá, cái để xét; thước đo a chain"s weakest link is the measure of its strength mắt xích yếu nhất là cái để đánh giá sức chịu đựng của cái xích phương sách, biện pháp, cách xử trí to take measure tìm cách xử trí to take strong measure against dùng những biện pháp kiên quyết để chống lại (toán học) ước số greatest commom measure ước số chung lớn nhất (âm nhạc); (thơ ca) nhịp, nhịp điệu (địa lý,ddịa chất) lớp tâng (từ cổ,nghĩa cổ) điệu nhảy !measure for measure ăn miếng trả miếng động từ đo, đo lường to measure a piece of cloth đo một mảnh vải to measure someone for new clothes đo kích thước của người nào để may quần áo mới đo được the floor measures 6 m by 4 sàn nhà đo được 6 m chiều dài 4 m chiều rộng so với, đọ với; (nghĩa bóng) đọ sức với to measure one"s strength with someone đọ sức với ai liệu chừng, liệu ((thường) off, out) phân phối, phân ra, chia ra to measure out a quantity of medicine phân phối một số lượng thuốc (thơ ca) vượt, đi qua to measure a distance vượt được một quâng đường !to measure one"s length ngã sóng soài !to measure someone with one"s eye nhìn ai từ đầu đến chân


Xem thêm: mi tom.link - Trang web xem bóng đá tốc độ cao

*