long vuong tro lai

Long Vương Trở Lại - Giang Thần, Tác fake - Cuồng Phong, Truyện audio - YouTube