lời bài hát hát nữa đi em

Bạn đang xem: lời bài hát hát nữa đi em

TONE: Nam: Em | STYLE: Boléro

Hát nữa lên đường em, lỡ ngày ê sông cạn đá hao mòn, Hát nữa lên đường em, cuộc tình tao ko không còn phần đường, Hát nữa lên đường em, khơi nhà bếp hồng ánh lửa tối đen sạm, Chuyện rất lâu rồi nhắc chi thêm thắt buồn, Đời ai không tồn tại.. những tâm sự buồn...

[ĐK: ] Chuyện rất lâu rồi, nắng nóng trưa trượt bóng dừa, bên trên lối hao mòn nhị đứa, Anh tiến công đàn, em thì thực hiện ca sĩ, nghe cũng buồn lâm li, Ngày này đã xa xăm rồi, tiếc thương sầu lên môi, Thoáng qua chuyện vô đời, tình xưa dò thám cho tới, Ai ngờ, lúc này sinh sống lại niềm mơ ước...

Hát nữa lên đường em, lấy vầng trăng tô đẹp nhất má hồng, Hát nữa lên đường em, cho dù buồn mừng đắng cay đậm nồng, Hát nữa lên đường em, từng bước nhiều năm tiếp liền sau này, Rồi ngày mai, sở hữu nhau vô đời, Đường lên đường hoa nở.. sánh vai ấn tượng...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Chuyện rất lâu rồi, nắng nóng trưa trượt bóng dừa, bên trên lối hao mòn nhị đứa, Anh tiến công đàn, em thì thực hiện ca sĩ, nghe cũng buồn lâm li, Ngày này đã xa xăm rồi, tiếc thương sầu lên môi, Thoáng qua chuyện vô đời, tình xưa dò thám cho tới, Ai ngờ, lúc này sinh sống lại niềm mơ ước...

Hát nữa lên đường em, lấy vầng trăng tô đẹp nhất má hồng, Hát nữa lên đường em, cho dù buồn mừng đắng cay đậm nồng, Hát nữa lên đường em, từng bước nhiều năm tiếp liền sau này, Rồi ngày mai, sở hữu nhau vô đời, Đường lên đường hoa nở.. sánh vai ấn tượng...

Xem thêm: rank liên quân

* Rồi ngày mai, sở hữu nhau vô đời, Đường lên đường hoa nở... sánh.. vai.. ấn tượng......

== HẾT BÀI ==

Hát nữa lên đường em, lỡ ngày ê sông cạn đá hao mòn, 
Hát nữa lên đường em, cuộc tình tao ko không còn phần đường, 
Hát nữa lên đường em, khơi nhà bếp hồng ánh lửa tối đen sạm, 
Chuyện rất lâu rồi nhắc chi thêm thắt buồn, 
Đời ai không tồn tại.. những tâm sự buồn...

[ĐK: ]
Chuyện rất lâu rồi, nắng nóng trưa trượt bóng dừa, bên trên lối hao mòn nhị đứa,
Anh tiến công đàn, em thì thực hiện ca sĩ, nghe cũng buồn lâm li, 
Ngày này đã xa xăm rồi, tiếc thương sầu lên môi,
Thoáng qua chuyện vô đời, tình xưa dò thám cho tới, 
Ai ngờ, lúc này sinh sống lại niềm mơ ước...

Hát nữa lên đường em, lấy vầng trăng tô đẹp nhất má hồng, 
Hát nữa lên đường em, cho dù buồn mừng đắng cay đậm nồng, 
Hát nữa lên đường em, từng bước nhiều năm tiếp liền sau này, 
Rồi ngày mai, sở hữu nhau vô đời, 
Đường lên đường hoa nở.. sánh vai ấn tượng...

Xem thêm: reno 8t