lãnh tình nam hậu thật ôn nhu trọng sinh

lãnh tình phái mạnh hậu

Tác giả: Vân Thụ Nhiễu Đê Sa

Bạn đang xem: lãnh tình nam hậu thật ôn nhu trọng sinh

Tình trạng truyện: Hoàn Thành

Tình trạng edit: Đang tiến bộ hành

Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước đoạt,  trọng sinh, tử sinh, HE, 1×1

Xem thêm: đừng nhúc nhích tôi muốn hôn em

Nhân vật chính: Ninh Tử Hàn, Cố Vân Sương ┃ kết hợp diễn: Ninh Cảnh Vân ┃ loại khác: Sinh tử, trọng sinh

Edit: Tiếu Thảo

Xem thêm: vợ tôi đáng yêu nhất quả đất

Bản dịch được edit với mục tiêu phi thương nghiệp và chưa xuất hiện sự đồng ý của người sáng tác, đòi hỏi KHÔNG MANG VÁC CÔNG SỨC CHỦ NHÀ ĐI BẤT KÌ ĐÂU. Bản dịch này chỉ được post bên trên wordpress này và wattpad có tên Tieu_Thao.

MỤC LỤC

Văn Án ~ Chương 1~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10 ~ Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15 ~ Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ chương 19 ~ Chương 20 ~ Chương 21 ~ Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25 ~ Chương 26 ~ Chương 27 ~ Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30 ~ Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33 ~ Chương 34 ~ Chương 35 ~ Chương 36 ~ Chương 37 ~ Chương 38 ~ Chương 39 ~ Chương 40 ~ Chương 41 ~ Chương 42 ~ chương 43 ~ Chương 44 ~ chương 45 ~ Chương 46 ~ Chương 47 ~ Chương 48  ~ Chương 49 ~ Chương 50 ~ Chương 51 ~ Chương 52 ~ Chương 53 ~ Chương 54 ~ Chương 55 ~ Chương 56 ~ Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60 ~ Chương 61(Hoàn) ~ Phiên nước ngoài 1 ~ Phiên nước ngoài 2 ~ Phiên nước ngoài 3 ~ Phiên nước ngoài 4 (Toàn văn hoàn)