lan rùa truyện

Sa Ngã Dại Khờ FULL

Sa Ngã Dại Khờ FULL

7.8/10

5.6K

Bạn đang xem: lan rùa truyện

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
Tám Năm Có Bao Nhiêu Hoài Niệm - Lanra7

Tám Năm Có Bao Nhiêu Hoài Niệm - Lanra7

7.5/10

47.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 42
Ta Vẫn Còn Thương Nhớ Mà Người Đã Thờ Ơ

Ta Vẫn Còn Thương Nhớ Mà Người Đã Thờ Ơ

8/10

19.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 64
Sa Ngã Dại Khờ - Lanra7

Sa Ngã Dại Khờ - Lanra7

7.4/10

3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 12
Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em - Miên Man Nỗi Nhớ

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em - Miên Man Nỗi Nhớ

7.7/10

20.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard

Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard

8.3/10

26.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 51
Ế Quá Rồi Mau Lấy Chồng Thôi!

Ế Quá Rồi Mau Lấy Chồng Thôi!

7.4/10

21.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 53
Làm dâu phú ông

Làm dâu phú ông

7.6/10

38.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 96
Cây Kim Sợi Chỉ

Cây Kim Sợi Chỉ

7.6/10

221.5K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 129
Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

8.5/10

50.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 31
Ngoại Truyện - Lan Rùa

Ngoại Truyện - Lan Rùa

8.5/10

23.4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 7
Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

8.5/10

57.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Khác

Chương 116
Truyện Ngắn - Lan Rùa

Truyện Ngắn - Lan Rùa

8.5/10

17.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu !

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu !

8.5/10

244.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Teen

Chương 54
Chị Dâu Em Chồng

Chị Dâu Em Chồng

7.5/10

63.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 42
Bách Khoa Yêu Thương

Bách Khoa Yêu Thương

7.5/10

28.3K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác, Truyện Teen

Chương 32
Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

7.5/10

275.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, nước Việt Nam, Truyện Khác, Đông Phương

Chương 96
Làm Dâu Nhà Phú Ông

Làm Dâu Nhà Phú Ông

7.5/10

108.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đông Phương

Chương 97
Bồ Công Anh Nở Muộn

Bồ Công Anh Nở Muộn

7.5/10

10K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Em Là Nhà

Em Là Nhà

7.5/10

475.8K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 154
Anh Bán Cám Lợn

Anh Bán Cám Lợn

7.5/10

19K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 18
Tây Thu Tiểu Công Chúa

Tây Thu Tiểu Công Chúa

7.5/10

83.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Teen

Chương 50
Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi!!!

Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi!!!

7.5/10

57.4K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 77
Em Như Nắng Mai Rực Rỡ

Em Như Nắng Mai Rực Rỡ

7.5/10

13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 16
Lẽ Nào Em Không Biết?

Lẽ Nào Em Không Biết?

7.5/10

214.6K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Teen

Chương 73
Cổ Tích Anh Bờ Và Cô Cờ

Cổ Tích Anh Bờ Và Cô Cờ

7.5/10

1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen

Chương 1
Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

7.5/10

162.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 148
Tiểu Hồ Ly Và Quốc Vương

Tiểu Hồ Ly Và Quốc Vương

7.5/10

12.9K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 15
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

7.5/10

35.2K

Trạng thái: Full

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Truyện Teen

Chương 54
Sa Ngã Dại Khờ FULL

C12

Sa Ngã Dại Khờ FULL

7.8/10

5.6K

Thể loại: Truyện Khác

Tám Năm Có Bao Nhiêu Hoài Niệm - Lanra7

C42

Tám Năm Có Bao Nhiêu Hoài Niệm - Lanra7

7.5/10

47.1K

Thể loại: Truyện Khác

Ta Vẫn Còn Thương Nhớ Mà Người Đã Thờ Ơ

C64

Ta Vẫn Còn Thương Nhớ Mà Người Đã Thờ Ơ

8/10

Xem thêm: xin chào tình yêu

19.1K

Thể loại: Truyện Khác

Sa Ngã Dại Khờ - Lanra7

C12

Sa Ngã Dại Khờ - Lanra7

7.4/10

3.4K

Thể loại: Truyện Khác

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em - Miên Man Nỗi Nhớ

C35

Đi Hết Một Đời Anh Vẫn Là Của Em - Miên Man Nỗi Nhớ

7.7/10

20.5K

Thể loại: Truyện Khác

Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard

C51

Tớ Thích Cậu Hơn Cả Harvard

8.3/10

26.3K

Thể loại: Truyện Khác

Ế Quá Rồi Mau Lấy Chồng Thôi!

C53

Ế Quá Rồi Mau Lấy Chồng Thôi!

7.4/10

21.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Làm dâu phú ông

C96

Làm dâu phú ông

7.6/10

38.5K

Thể loại: Truyện Khác

Cây Kim Sợi Chỉ

C129

Cây Kim Sợi Chỉ

7.6/10

221.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

C31

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

8.5/10

50.3K

Thể loại: Truyện Khác

Ngoại Truyện - Lan Rùa

C7

Ngoại Truyện - Lan Rùa

8.5/10

23.4K

Thể loại: Truyện Khác

Vì Vợ Là Vợ Anh

C116

Vì Vợ Là Vợ Anh

8.5/10

57.9K

Thể loại: Truyện Khác

Truyện Ngắn - Lan Rùa

C8

Truyện Ngắn - Lan Rùa

8.5/10

17.8K

Thể loại: Truyện Teen

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu !

C54

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu !

8.5/10

244.6K

Thể loại: Truyện Teen

Chị Dâu Em Chồng

C42

Chị Dâu Em Chồng

7.5/10

63.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Bách Khoa Yêu Thương

C32

Bách Khoa Yêu Thương

7.5/10

28.3K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Khác

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

C96

Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

7.5/10

275.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Làm Dâu Nhà Phú Ông

C97

Làm Dâu Nhà Phú Ông

7.5/10

108.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bồ Công Anh Nở Muộn

C40

Bồ Công Anh Nở Muộn

7.5/10

10K

Thể loại: Truyện Teen

Em Là Nhà

C154

Em Là Nhà

7.5/10

475.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Anh Bán Cám Lợn

C18

Anh Bán Cám Lợn

7.5/10

19K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Tây Thu Tiểu Công Chúa

C50

Tây Thu Tiểu Công Chúa

7.5/10

83.9K

Thể loại: Truyện Teen

Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi!!!

C77

Về Đi Anh... Nơi Đây Em Vẫn Đợi!!!

7.5/10

57.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Em Như Nắng Mai Rực Rỡ

C16

Em Như Nắng Mai Rực Rỡ

7.5/10

13.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Lẽ Nào Em Không Biết?

C73

Lẽ Nào Em Không Biết?

7.5/10

214.6K

Thể loại: Truyện Teen

Cổ Tích Anh Bờ Và Cô Cờ

C1

Cổ Tích Anh Bờ Và Cô Cờ

7.5/10

1.9K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Teen

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

C148

Anh Chọn Ai? Siêu Mẫu Hay Osin?

7.5/10

162.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Tiểu Hồ Ly Và Quốc Vương

C15

Tiểu Hồ Ly Và Quốc Vương

7.5/10

12.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

C54

Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu!

7.5/10

Xem thêm: đóa hoa thanh cao

35.2K

Thể loại: Truyện Teen