ko có cửa

VIETNAMESE

bạn không tồn tại cửa

Bạn đang xem: ko có cửa

bạn không tồn tại cơ hội

you stand no chance

PHRASE

you have no chance

Bạn không tồn tại cửa ngõ là lời nói nhằm báo hiệu người bảo rằng người không giống không tồn tại thời cơ thành công xuất sắc vô một việc gì bại liệt.

Xem thêm: mẫu tóc đẹp nam

1.

Bạn không tồn tại cửa ngõ vô trò này.

You stand no chance of winning the game.

2.

Xem thêm: trò chơi con mực miễn phí

Bạn không tồn tại cửa ngõ cảm nhận được tặng kèm.

You stand no chance of getting a promotion.

Cùng DOL học tập một số trong những kiểu mẫu câu dùng để làm phê bình nhé! - I have vĩ đại say, I don't think that's a good idea. (Tôi nên bảo rằng, tôi ko nghĩ về này đó là một ý tưởng phát minh tốt). - I'm sorry, but I think you're wrong about this. (Tôi xin xỏ lỗi, tuy nhiên tôi nghĩ về các bạn sai về điều này). - With all due respect, I think you're mistaken. (Với toàn bộ sự tôn trọng, tôi nghĩ về các bạn đang được lầm). - I'm sorry vĩ đại have vĩ đại say this, but I think your approach is flawed. (Tôi xin xỏ lỗi Khi nên thưa điều này, tuy nhiên tôi nghĩ về cơ hội tiếp cận của doanh nghiệp đang được bị thiếu hụt sót).