Knock-on effect là gì

  -  
When an sự kiện or situation has a knock-on effect, it causes other events or situations, but not directly:


Bạn đang xem: Knock-on effect là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú yamada.edu.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.


*

(of a business or other organization) to lớn pay for someone lớn do something or for something khổng lồ happen

Về vấn đề này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*Xem thêm: Chơi Game Phòng Tuyến Cuối Cùng 2, Trò Chơi Phòng Tuyến Cuối Cùng 2

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập yamada.edu.vn English yamada.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chọc Hút Tế Bào Khối U Kết Hợp Siêu Âm ( Fna Là Gì, Chọc Hút Bằng Kim Nhỏ (Fna)

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語