kết cục của nhân vật phản diện

                  
                       

◇Main character◇
-Đứa con cái ngoài hôn thú của một mái ấm gia đình phong lưu. Sống nhập sự thờ ơ của phụ vương và những người dân anh nằm trong phụ vương không giống u. Sau này fake sinh nhập game [Dự án tình thương yêu của tè thư].

 Sau này fake sinh nhập game [Dự án tình thương yêu của tè thư]

Bạn đang xem: kết cục của nhân vật phản diện

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

   ▪CÁC NHÂN VẬT TRONG GAME▪

☆Penelope Eckart☆
-Tiểu thư, đàn bà nuôi ngôi nhà công tước đoạt Eckart. Là người thay cho thế cho tới người con thất lạc Yvonne. Là người nhưng mà Main character fake sinh nhập về sau.
-Một người tự thị, hoặc làm rối.

《_______________________________》

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Derrick Eckart☆
-Tuổi: 24
-Chiều cao: 185cm
-Con trai cả, người quá nối tiếp gia tộc Eckart, anh nuôi của Penelope.
-Một nhân loại nghiêm chỉnh xung khắc và giá thành lùng.

-Một nhân loại nghiêm chỉnh xung khắc và giá thành lùng

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Reynold Eckart☆
-Tuổi: 20
-Chiều cao: 183cm
-Con trai loại nhì ngôi nhà công tước đoạt Eckart, anh nuôi của Penelope.
-Độc mồm, phá hủy, cừu địch với từng người

-Độc mồm, phá hủy, cừu địch với từng người

Xem thêm: hotboy quốc dân là nữ truyện chữ

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Kallisto Regulus☆
-Tuổi: 23
-Chiều cao: 188cm
-Hoàng hoàng thái tử. Là main character về sau.
-Là một thương hiệu bạo chúa, coi mạng người như cỏ rác rưởi.

-Là một thương hiệu bạo chúa, coi mạng người như cỏ rác

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Vinter Berdandi☆
-Tuổi: 26
-Chiều cao: 186cm
-Pháp sư, đàn ông trưởng của phòng hầu tước đoạt Berdandi.
-Một người bí mật. Che vết thân mật phận thiệt của tớ bên dưới thân mật phận bộ đội tấn công mướn.

 Che vết thân mật phận thiệt của tớ bên dưới thân mật phận bộ đội tấn công thuê

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

☆Iklies☆
-Tuổi: 17-18
-Chiều cao: 186cm
-Từng là quý tộc của vương vãi triều cũ, lúc này là quân lính. Là hộ vệ của Penelope về sau.
-Một người trầm lặng.

《_______________________________》

Xem thêm: lạn kha kỳ duyên truyện chữ

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

《_______________________________》

¿Yvonne Eckart?
-Con gái út ít của phòng công tước đoạt Eckart. Vì một tai nạn thương tâm không mong muốn nhưng mà xiêu dạt ngoài mái ấm gia đình bản thân.

 Vì một tai nạn thương tâm không mong muốn nhưng mà xiêu dạt ngoài mái ấm gia đình mình

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, vui sướng lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.