int là hàm gì

Excel mang lại Microsoft 365 Excel mang lại Microsoft 365 giành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 mang lại Mac Excel 2019 Excel 2019 mang lại Mac Excel 2016 Excel năm 2016 mang lại Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bài ghi chép này tế bào miêu tả cú pháp công thức và cách dùng hàm INT nhập Microsoft Excel.

Bạn đang xem: int là hàm gì

Mô tả

Làm tròn xoe số xuống cho tới số vẹn toàn sớm nhất.

Cú pháp

INT(number)

Cú pháp hàm INT với những đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thực mà quý khách hàng muốn làm tròn xuống một số vẹn toàn.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ nhập bảng tại đây và dán nhập dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để công thức hiển thị thành quả, nên chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

19,5

Công thức

Mô tả

Kết quả

Xem thêm: chế độ máy bay là gì

=INT(8.9)

Làm tròn xoe -8,9 xuống

8

=INT(-8.9)

Làm tròn xoe -8,9 xuống. Làm tròn số âm xuống, đi ra xa cách số 0.

-9

=A2-INT(A2)

Trả về phần thập phân của số thực dương nhập dù A2

Xem thêm: cách chụp màn hình ip 13

0,5

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn ham muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện và giảng dạy, mò mẫm hiểu cơ hội bảo mật thông tin tranh bị của người tiêu dùng và không dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng giúp cho bạn đặt điều và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên với kiến thức và kỹ năng phong phú và đa dạng.

Tác giả

Bình luận