Innocent Là Gì

  -  

vô tội, ngây thơ, còn trinh là các bản dịch hàng đầu của "innocent" thành Tiếng yamada.edu.vnệt. Câu dịch mẫu: What strikes me most about her is her innocence. ↔ Thứ đập vào mắt tôi về cô ấy là sự vô tội của cô ấy.


What strikes me most about her is her innocence.

Thứ đập vào mắt tôi về cô ấy là sự vô tội của cô ấy.


By so doing they were no longer in a state of innocence.

Vì làm như vậy, nên họ không còn ở trong trạng thái ngây thơ nữa.


còn trong trắnghồn nhiênkhông có hạikhông có tộikhông hạingười không có tộingười vô tộingờ nghệchthằng bé ngớ ngẩnthằng ngốcđứa bé ngây thơtrong trắngvô hại
*

*

We too can wash our hands in innocency and march around God’s altar if we exercise faith in Jesus’ sacrifice and, ‘innocent in hands and pure in heart,’ wholeheartedly serve Jehovah. —Psalm 24:4.

Bạn đang xem: Innocent là gì


Chúng ta cũng có thể rửa tay mình trong sự vô tội và bước đi vòng quanh bàn thờ Đức Chúa Trời bằng cách thực hành đức tin nơi sự hy sinh của Chúa Giê-su và hết lòng phụng sự Đức Giê-hô-va với “tay trong-sạch và lòng thanh-khiết”.—Thi-thiên 24:4.
As the innocent exercise faith in the Sayamada.edu.vnor and in His Atonement and forgive the transgressor, they too can be healed.
Khi người vô tội sử dụng đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi và nơi Sự Chuộc Tội của Ngài và tha thứ cho người phạm giới thì cả hai người đều cũng có thể được chữa lành.
And what you can see is, on the left when there was very little actiyamada.edu.vnty in this brain region, people paid little attention to her innocent belief and said she deserved a lot of blame for the accident.
Và các bạn có thể thấy, bên trái khi có rất ít hoạt động trong vùng não bộ này, người ta ít chú ý đến suy nghĩ trong sạch của cô ấy và nói rằng cô ta đáng bị gánh tội nặng cho tai nạn.
Together we read: “I have ... asked the question, why it is that infants, innocent children, are taken away from us.
Chúng tôi cùng đọc với nhau: “Tôi đã ... đặt câu hỏi, tại sao trẻ sơ sinh, trẻ em vô tội, bị mang đi ra khỏi chúng ta.
Nếu người ấy khai gian và khiến người vô tội bị xử tử thì người ấy phải đền bằng mạng sống của mình.
9 Today, Jehovah likewise sees the heartbreak of many innocent mates and children who have been devastated by selfish and immoral husbands and fathers or even wives and mothers.
9 Tương tự thế, ngày nay Đức Giê-hô-va nhìn thấy nỗi đau lòng của nhiều người hôn phối và con cái vô tội bị những người chồng và cha hoặc ngay cả những người vợ và mẹ ích kỷ và luân từ bỏ.

Xem thêm: Kpah Pc, Hướng Dẫn Chơi Game Kpah Trên Máy Tính, Tải Game Khí Phách Anh Hùng


The papacy, long attached to an ideology of independence from secular kings, first asserted its claim to temporal authority over the entire Christian world; the Papal Monarchy reached its apogee in the early 13th century under the pontificate of Innocent III (pope 1198–1216).
Chế độ giáo hoàng, gắn bó lâu dài với ý thức hệ về nền độc lập khỏi các vị vua thế tục, lần đầu tiên khẳng định tuyên bố thẩm quyền trần thế trên toàn bộ thế giới Ki-tô; nền Quân chủ Giáo hoàng đạt tới đỉnh điểm của nó vào đầu thế kỉ 13 dưới triều đại Giáo hoàng Innocent III (tại vị 1198-1216).
He was at home with little children in their innocence and strangely enough at home too with conscience-stricken grafters like Zacchaeus.
Ngài dễ nói chuyện với con trẻ ngây thơ và điều lạ là ngài cũng dễ nói chuyện với những người ăn bớt ăn xén bị lương tâm cắn rứt như Xa-chê.
Far too many innocent people suffer because of circumstances of nature as well as from man’s inhumanity.
Có quá nhiều người vô tội phải chịu đau khổ vì những hoàn cảnh tự nhiên cũng như sự tàn nhẫn của con người.
For every nine people who have been executed, we"ve actually identified one innocent person who"s been exonerated and released from death row.
The popular historian Alison Weir believes the events in the letter to be essentially true, using the letter to argue that Isabella was innocent of murdering Edward.
Nhà nghiên cứu lịch sử đại trà Alison Weir tin rằng sự kiện trong bức thư về cơ bản là thực, khi sử dụng lá thư để lập luận rằng Isabella không phạm tội giết Edward.
They "re a mixture of innocent and malicious , and Facebook has divyamada.edu.vned them up into three categories : duplicate accounts , misclassified accounts and " undesirable " accounts .

Xem thêm: Now You See Me 2 Soundtrack List, Now You See Me 2 Soundtrack Music


Những tài khoản này vừa vô hại vừa gây hại , và Facebook đã chia chúng thành ba loại : tài khoản bản sao , tài khoản phân loại sai và tài khoản không mong đợi .
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M