In place of là gì

  -  

Cấu trúc In place với In place of không thực sự phổ biến hóa trong tiếng Anh, thậm chí với một số người chưa thực sự khám phá quá sâu về giờ Anh thì đây là một các từ lạ. Tuy vậy trong những văn bạn dạng học thuật thì In place cùng In place of được áp dụng rất nhiều. Nội dung bài viết hôm nay sẽ mang đến cho các bạn những tin tức vô cùng có ích là lý thú về cấu tạo In place – In place of trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: In place of là gì


*
Ý nghĩa của In place
For unknown reasons, most of Watanabe’s battalion remained in place and did not join the attack as ordered.Vì một lý do không rõ, đa số tiểu đoàn Watanabe vẫn không thay đổi vị trí với không tham gia tiến công theo mệnh lệnh trước đó.

In place – được tổ chức, được sắp tới xếp

Ví dụ:

Please wait until 5 pm so that we can hang out after a long long time. I have lớn work to lớn finish the agenda and report that all the arrangements are in place for the upcoming meeting next week.Hãy chờ tôi đến 5 tiếng chiều để bạn có thể đi chơi sau một thời gian dài. Tôi phải làm việc để ngừng chương trình nghị sự và report rằng các việc bố trí đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp sắp tới đây vào tuần tới.In 1982, France became the first country in Europe khổng lồ put a wheelchair tennis program in place.Năm 1982, Pháp trở nên nước thứ nhất ở châu Âu cấu hình thiết lập một chương trình dành cho quần vợt xe pháo lăn.As you can see, once the device is in place, the patient is 100 percent healed.Như chúng ta thấy, một khi vật dụng được đặt vào, người mắc bệnh được chữa khỏi 100%.

In place – sinh hoạt tại một vị trí, ko tiến cũng không lùi; trên chỗ

In place được sử dụng trong giờ đồng hồ Anh-Mỹ còn trong giờ Anh-Anh, fan ta dùng nhiều từ On the spot với ý nghĩa tương tự.

Ví dụ:

Seemingly he is running in place rather than trying to lớn move gradually in order khổng lồ catch on with other competitors.Có vẻ như anh ấy đang hoạt động tại vị trí hơn là cố gắng di chuyển dần dần để đuổi theo kịp các đối phương khác.Hogs are usually caught either by the foot or neck & held in place until the hunter arrives.

Xem thêm: Steam Workshop :: This War Of Mine Apk V1, This War Of Mine Mod Apk V1

Những nhỏ lợn thường xuyên được bắt bằng chân hoặc cổ và giữ cố định cho đến khi thợ săn đến.

2. Các từ/ các từ đồng nghĩa với In place

Từ/ các từNghĩaVí dụ
In situTại chỗ(ở vị trí lúc đầu hoặc vị trí mà một thứ gì đó nên ở)Shareholders of the firm cốt truyện an opinion that there should be a new chief executive in situ as soon as possible.Các cổ đông của công ty có chung ý kiến rằng nên có một giám đốc điều hành mới trên chỗ càng sớm càng tốt.
Set upThiết lập, sắp đến xếp, tía trí(cách mà đầy đủ thứ được tổ chức hoặc sắp xếp)What a lovely room that is phối up for an introverted person like you. I hope that you will love và enjoy living here.Thật là 1 trong những căn phòng đáng yêu và dễ thương được tùy chỉnh thiết lập cho người hướng về trong như bạn. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ yêu thích cùng tận hưởng cuộc sống ở đây.
ImmobileBất động(không di chuyển hoặc thiết yếu di chuyển)When getting to lớn know about his father’s health situation, Alex sat in immobile, which seemingly showed that he didn’t know what to vị next.Khi biết về tình trạng sức khỏe khoắn của bố, Alex ngồi bất động, điều này trong khi cho thấy anh lừng chừng phải làm gì tiếp theo.
StationaryĐứng im(không dịch chuyển hoặc không cố gắng đổi)The proportion of inflation has been said to lớn stay stationary for several weeks, which is an ever good news for me when working for this company.Tỷ lệ mức lạm phát được cho là đứng im trong vài tuần, đó là một tin tốt đối với tôi kể từ thời điểm làm việc cho doanh nghiệp này.
SteadfastKiên định(giữ nguyên trong thời hạn dài cùng không thay đổi nhanh chóng hoặc bất ngờ)The team has stayed steadfast in the support for novel ideas, even when those are infeasible ones.Nhóm đã kiên cường ủng hộ những ý tưởng mới lạ, trong cả khi đó là những ý tưởng phát minh không khả thi.

Xem thêm: Top 20 Game Offline Hay Nhất Cho Android, Chơi Mà Không Cần Mạng

3. Nhiều từ in place of

Cụm từ in place of trong tiếng Anh là 1 trong những thành ngữ có nghĩa là “thay cho” xuất xắc “thay vì”.