huỷ ghép đôi apple watch

Hủy ghép song Apple Watch sẽ Phục hồi đồng hồ thời trang về thiết lập gốc. 

Trước Khi bắt đầu

 • Nếu với iPhone được ghép song với Apple Watch, chúng ta nên tuân theo công việc diệt ghép song Apple Watch. Thao tác này tiếp tục xóa Khóa kích hoạt ngoài Apple Watch gần giống xóa toàn bộ nội dung và thiết lập. Nếu không tồn tại iPhone được ghép song, chúng ta cũng có thể xóa Apple Watch, tuy nhiên Khóa kích hoạt tiếp tục vẫn còn đó.
 • Nếu chúng ta đang được dùng Apple Watch với thẻ giao thông vận tải nhập phần mềm Ví, hãy xóa thẻ giao thông vận tải ngoài Apple Watch trước Khi diệt ghép song.
 • Apple Watch không tồn tại khe SIM cơ vật lý hoặc nút đặt điều lại. Các lỗ bên trên vỏ Apple Watch dùng làm nhận tiếng động nhập micrô và trừng trị tiếng động kể từ loa, đôi khi được chấp nhận đo phỏng thâm thúy bên dưới nước bên trên Apple Watch Ultra. Để rời hư hỏng hư hỏng, ko nhét ngẫu nhiên vật gì nhập những lỗ bên trên vỏ Apple Watch.

Cách diệt ghép song và xóa Apple Watch nếu khách hàng với iPhone

 1. Đặt Apple Watch và iPhone ngay sát nhau Khi diệt ghép song nhị khí giới này.
 2. Mở phần mềm Apple Watch bên trên iPhone.
 3. Chuyển cho tới tab Đồng hồ nước của tôi và va nhập Tất cả đồng hồ thời trang.
 4. Chạm nhập nút Thông tin  bên cạnh đồng hồ thời trang mình thích diệt ghép song. 
  Nút tin tức ở bên cạnh Apple Watch nhập phần mềm Apple Watch bên trên iOS
 5. Chạm nhập Hủy ghép song Apple Watch.
  Hủy ghép song Apple Watch bên trên phần mềm Apple Watch bên trên iOS
 6. Chạm nhập Hủy ghép song [tên Apple Watch của bạn].
 7. Đối với những kiểu GPS + Cellular, nên lựa chọn lưu giữ hoặc xóa gói cước địa hình. 
  • Nếu mình thích ghép song lại Apple Watch và iPhone, hãy không thay đổi gói cước. 
  • Nếu chúng ta không thích ghép song lại Apple Watch và iPhone, hãy xóa gói cước. Nếu không tồn tại ý muốn ghép song với đồng hồ thời trang hoặc iPhone không giống, hoàn toàn có thể bạn phải tương tác với căn nhà mạng nhằm diệt ĐK công ty địa hình. 
 8. Nhập password ID Apple nhằm tắt Khóa kích hoạt, tiếp sau đó va nhập Hủy ghép song. 

Trước Khi xóa tất cả nội dung và cài đặt điều bên trên Apple Watch, iPhone sẽ tạo nên một phiên bản sao lưu mang lại Apple Watch mới mẻ. quý khách hàng hoàn toàn có thể dùng phiên bản sao lưu này nhằm Phục hồi Apple Watch mới mẻ. Sau Khi Apple Watch diệt ghép song, các bạn sẽ thấy thông tin Bắt đầu ghép song.

Bây giờ, chúng ta với thể thiết lập lại Apple Watch hoặc tắt nếu khách hàng hiện tại đang bán hoặc tặng.

Cách xóa Apple Watch nếu khách hàng không tồn tại iPhone

 1. Trên Apple Watch, va nhập Cài đặt điều > Cài đặt điều cộng đồng > Đặt lại > Xoá toàn bộ nội dung và thiết lập. 
  Nút Xóa toàn bộ nội dung và thiết lập nhập phần Cài đặt điều Apple Watch
 2. Nhập password của người sử dụng nếu như được nhắc.
 3. Đối với những kiểu GPS + Cellular, nên lựa chọn lưu giữ hoặc xóa gói cước địa hình.
  • Nếu mình thích ghép song lại Apple Watch và iPhone, hãy không thay đổi gói cước. 
  • Nếu chúng ta không thích ghép song lại Apple Watch và iPhone, hãy xóa gói cước. Nếu không tồn tại ý muốn ghép song với đồng hồ thời trang hoặc iPhone không giống, hoàn toàn có thể bạn phải tương tác với căn nhà mạng nhằm diệt ĐK công ty địa hình. 
 4. Chạm nhập Xóa toàn bộ nhằm xác nhận. Thao tác này tiếp tục đặt điều lại Apple Watch về thiết lập gốc.

Bây giờ, chúng ta với thể thiết lập lại Apple Watch. quý khách hàng tiếp tục cần thiết ID Apple và password links với đồng hồ thời trang nhằm tắt Khóa kích hoạt.

Xem thêm: app giống zenly

Tùy lựa chọn Xóa toàn bộ nội dung và thiết lập tiếp tục xóa toàn bộ phương tiện đi lại, tài liệu và thiết lập ngoài Apple Watch, tuy nhiên tùy lựa chọn này sẽ không còn gỡ vứt Khóa kích hoạt. Để xóa Khóa kích hoạt, trước tiên hãy diệt ghép song đồng hồ thời trang. Trước Khi xóa đồng hồ thời trang, một phiên bản sao lưu nội dung của đồng hồ thời trang sẽ tiến hành tạo ra bên trên iPhone.

Tìm hiểu thêm

Ngày đăng: 

Tác giả

Bình luận