HOLE LÀ GÌ

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Hole là gì

*
*
*

hole
*

hole /"houl/ danh từ lỗ, lỗ thủng; lỗ trống; lỗ khoan lỗ đáo; lỗ đặt nhẵn (trong một số trong những trò chơi) vị trí sâu, khu vực trũng (ngơi nghỉ dòng suối); hố hang (chuột, chồn...) túp lều tồi tệ, bên ổ chuột (thể dục,thể thao) điểm chiến hạ (Khi tiến công được trái gôn tự lỗ nọ sang lỗ kia) (sản phẩm không) lỗ trống (vào không khí) (kỹ thuật) rỗ kim, rỗ tổ ong kngày tiết điểm; thiếu thốn sót, lỗ hổng (bóng)we found holes in his argument: vào hiệ tượng của anh ta chúng tôi thấy gồm có lỗ hổng (thiếu hụt sót) (từ bỏ lóng) tình nắm cạnh tranh xử, hoàn cảnh lúng túngkhổng lồ out somebody in a hole: đẩy ai vào một tình rứa nặng nề xửto be in a devil of a hole: sinh sống trong một tình cầm cố hết sức thấp thỏm nặng nề khăna hole in one"s coast (nghĩa bóng) vết dơ so với tkhô hanh danh của mìnha man with a hole in his coat: người cơ mà thanh danh không hẳn hoàn toàn không tồn tại vếtto make a hole in (nghĩa bóng) khiến một địa điểm trống lớn (trong ngân quỹ...) mang ra một phần to (loại hì...)khổng lồ piông xã holes in tìm yếu điểm, bới lông kiếm tìm vếta round peg in a square holea square peg in a round hole nồi tròn vung méo, tín đồ đặt không ổn khu vực, bạn bố trí ko ưng ý phù hợp với công tác nước ngoài rượu cồn từ đào lỗ, đục lỗ; chọc thủng, có tác dụng thủng (thể dục,thể thao) để vào lỗ, tiến công vào lỗ đào (hầm), khoan (giếng) nội hễ từ thủng (thể dục,thể thao) tiến công trơn vào lỗ (đánh gôn) (ngành mỏ) đào hầm thông (từ bỏ hầm này sang trọng hầm khác) nấp trốn trong hang (trúc vật)
<"houl> danh từ o giếng khoan Giếng vị mũi khoan tạo đề xuất. o lỗ khoét Lỗ khoét trên sàn khoan. o lỗ, lỗ trống, lỗ khoan động từ o đào lỗ, khoan giếng, đục thủng, khoét sâu § air hole : lỗ thông hơi § bar hole : lỗ phân phát hiện sự rò khí (của đường dẫn) § bell hole : lỗ chuông § big hole : lỗ khoan có đường kính lớn § blasting hole : lỗ khoan bắn mìn § blind hole : lỗ mù § blow hole : bọt khí, rỗ khí (vào kim loại); lỗ thông hơi § bore hole : lỗ khoan, lỗ đặt mìn § bottom hole : đáy lỗ thăm dò § bug hole : hốc tinc đâm § camshaft drive hole : lỗ trục cam dẫn động § cannon hole : bọt khí, rỗ khí (trong kyên loại); lỗ thoát khí § cased hole : giếng đã chống ống § chambered hole : buồng khai quật § charging hole : cửa nạp liệu § churn hole : hốc nước xoáy § cinder hole : lỗ xỉ § cleaning peep hole : lỗ kiểm tra làm sạch § clearance hole : đường nhóc con giới § coyote hole : lỗ mìn § creep hole : hốc ngầm § cross hole : lỗ ngóc ngang (mỏ) § dead hole : đáy lỗ (bắn mìn) § deep hole : lỗ khoan sâu § deflation hole : lỗ thổi mòn § directional hole : giếng khoan xiên định hướng § dog hole : đường đi, (đường) ống § draw hole : lỗ kéo, lỗ vuốt (kyên loại) § drill hole : lỗ khoan § dry hole : giếng khoan thô § eddy hole : hốc nước xoáy § exploration bore hole : giếng khoan thăm dò § exploratory hole : giếng thăm dò § faucet hole : lỗ mộng, lỗ khóa § foot hole : lỗ đáy § full hole : lỗ nối cần khoan (theo tiêu chuẩn của viện dầu lửa Mỹ) § gage hole : lỗ đo; cửa đo lường § grout hole : lỗ bơm nén (khí, nước xuống vỉa) § hvà hole : lỗ kiểm tra § inlet hole : lỗ vào, cửa vào § inspection hole : lỗ kiểm tra, lỗ quan tiếp giáp § inspection peep hole : lỗ quan lại tiếp giáp, lỗ kiểm tra, giếng kiểm tra § junked hole : lỗ khoan đã bỏ § kelly’s (rat) hole : lỗ cần vuông § kettle hole : nếp lõm, lõm lòng chảo, munđa § light hole : giếng thiên nhiên; phễu sụt (ở vùng cao cactơ) § lost hole : giếng hỏng, giếng đã hư § mouse hole : lỗ chuột (lỗ hạ cần khoan, tiếng lóng) § oil hole : lỗ khoan dầu; lỗ tra dầu § open hole : lỗ khoan hở, lỗ khoan không chống ống § peep hole : lỗ quan liêu tiếp giáp § pilot hole : lỗ mở giếng (khoan), lỗ khoan định hướng § pin hole : lỗ kẹp, lỗ chốt § pipe hole : lỗ ống § pit hole : giếng mỏ § port hole : lỗ, miệng, cửa § post hole : lỗ khoan (thăm dò) cấu tạo § pot hole : hốc nước xoáy, hốc sâu vào đá, hố lòng chảo § powder hole : giếng khô § prospect hole : lỗ khoan, thăm dò § protection hole : giếng khoan bảo vệ § proving hole : lỗ khoan thử nghiệm § pug hole : lỗ thông khí (ở mỏ) § rat hole : lỗ hạ cần khoan (tiếng lóng) § rivet hole : lỗ đinh tán, lỗ bu lông § roof hole : lỗ mái § svà hole : lỗ cat § shrinkage hole : lỗ co § side tracked hole : lỗ khoan lệch, lỗ khoan xiên § sight hole : lỗ quan sát § sink hole : phễu cactơ, hang rút nước (ở vùng cactơ) § slab hole : giếng mỏ phụ § slyên hole : giếng khoan đường kính giảm nhỏ § spouting hole : lỗ phun, lỗ thổi § straight hole : lỗ khoan thẳng § structural kiểm tra hole : lỗ thăm dò cấu tạo (địa chấn) § sump hole : giếng bùn § tap hole : lỗ nút ít, lỗ bịt § thief hole : lỗ lấy mẫu § tight hole : lỗ khoan cần giữ túng mật kết quả § top hole : lỗ đỉnh § uncased hole : giếng khoan không chống ống, giếng không được gia cố § upward pointing hole : lỗ khoan ngược lên đỉnh lò § velocity hole : lỗ đo tốc độ (địa chấn) § vent hole : lỗ thông gió § ventilation bore hole : lỗ khoan thông gió § water hole : lỗ khoan ướt § weep hole : lỗ thải, cửa thải § woodpecker hole : lỗ kẹp cáp (khoan) § hole blow : tia phụt từ giếng khoan - Tia nước và bùn từ giếng khoan địa chấn phụt ra trong những khi nổ mìn. - Thời điểm nổ mìn được ghi bên trên băng ghi địa chấn. § hole cover plate : nắp đậy giếng khoan Tấm thép nặng dày một nửa in tất cả cán dùng ngăn không để dụng cụ rơi xuống giếng.

Xem thêm: Tải Game Diner Dash Trọn Bộ Diner Dash Full Collection 8 Phiên Bản


Xem thêm: "Get A Kick Out Là Gì - Nghĩa Của Từ Kick Out Trong Tiếng Việt


§ hole curvature : độ cong giếng khoan § hole deviation : độ lệch giếng khoan § hole enlarger : dụng cụ doa rộng giếng khoan § hole fatigue : sự nổ trễ § hole gauge : kích thước giếng khoan § hole noise : nhiễu giếng khoan § hole opener : cơ cấu mở rộng giếng Một ống tác động bằng thuỷ lực có cánh cắt mở rộng được dùng để mở rộng giếng khoan ở khoảng nhất định vào giếng. Các cánh cắt gồm thể thế thế được và khi muốn lấy thiết bị này ra khỏi giếng thì những cánh cắt có thể gập lại. § hole plug : nút ít lỗ khoan Nút ít sử dụng để đóng lỗ khoan nổ mìn trong thăm dò địa chấn. § hole probe : log điện Đo điện trở trong giếng bao gồm sử dụng những điện cực xếp gần nhau để nghiên cứu những đặc tính điện học của đá liền kề giếng khoan. § hole sweep : rửa sạch giếng khoan