học bá alpha nằm im nào

logo

Thể loại

Bạn đang xem: học bá alpha nằm im nào

Xếp hạng

Số chương

Nhúng

VIP

Học tì Alpha, Nằm Im Nào

Học tì Alpha, Nằm Im Nào

  Tác giả:
 • Paz
 • Trạng thái:Đang raThể loại:Đam Mỹ
 • 110

  Chương

 • 15

  Lượt đọc

 • Lượt tấn công giá

0.0/5 (0 đánh giá)

Đọc truyện

Bạn đang được hiểu truyện

Học tì Alpha, Nằm Im Nào

của tác giả

Chương mới nhất

Xem thêm: ngộ nhận truyện

Chương 110: Chương 110

(2 ngày trước)

Nghe truyện:

Báo lỗi

(Lưu ý: Từ chương 51 trở lên đường tiếp tục gặp gỡ lăng xê Lúc mỗi lúc nghe giọng VIP và từng lượt 5 chương)

Đăng ký VIP

để tắt lăng xê và nghe giọng VIP

hoặc chuyển vận phầm mềm để sở hữu hưởng thụ nghe chất lượng rộng lớn.

Chia sẻ:

Đọc truyện 110

Đánh giá 0

Chương từ:

Bắt đầu đọc: chương 1

Chương 1: Chương 1 Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chương 5 Chương 6: Chương 6 Chương 7: Chương 7 Chương 8: Chương 8 Chương 9: Chương 9 Chương 10: Chương 10 Chương 11: Chương 11 Chương 12: Chương 12 Chương 13: Chương 13 Chương 14: Chương 14 Chương 15: Chương 15 Chương 16: Chương 16 Chương 17: Chương 17 Chương 18: Chương 18 Chương 19: Chương 19 Chương 20: Chương đôi mươi Chương 21: Chương 21 Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chương 23 Chương 24: Chương 24 Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50 Chương 51: Chương 51

Lợi ích của member VIP

Nghe và hiểu tự do thoải mái nhưng mà ko quảng cáo

Sở hữu thêm thắt 02 giọng VIP Lúc nghe

Xem thêm: 1 đêm 1 ngày 1 năm cả đời

Có server riêng biệt nhằm load thời gian nhanh hơn

Nhận mua sắm hộ truyện phiên bản quyền kể từ mối cung cấp TQ

Đăng Ký