hàm product trong excel

Excel mang đến Microsoft 365 Excel mang đến Microsoft 365 giành cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 mang đến Mac Excel 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Excel năm 2016 mang đến Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem tăng...Ẩn bớt

Bài viết lách này tế bào miêu tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PRODUCT vô Microsoft Excel.

Bạn đang xem: hàm product trong excel

Mô tả

Hàm PRODUCT nhân tất cả các đối số đã mang đến với nhau và trả về tích của chúng. Ví dụ, nếu dù A1 và A2 có chứa số, người mua hàng có thể dùng công thức =PRODUCT(A1, A2) để nhân những số này với nhau. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này bằng cách dùng toán tử toán học của phép tắc nhân (*), ví dụ =A1 * A2.

Hàm PRODUCT hữu ích Khi người mua hàng cần nhân nhiều dù với nhau. Ví dụ, công thức =PRODUCT(A1:A3, C1:C3) tương tự với =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Cú pháp

PRODUCT(number1, [number2], ...)

Cú pháp hàm PRODUCT sở hữu những đối số sau đây:

  • number1    Bắt buộc. Số hoặc phạm vi thứ nhất mà người mua hàng muốn nhân.

  • number2    Tùy lựa chọn. Các số hoặc phạm vi bổ sung mà người mua hàng muốn nhân, tối nhiều 255 đối số.

Lưu ý: Nếu đối số là mảng hoặc tham ô chiếu, thì chỉ có các số vô mảng hoặc tham ô chiếu đó mới được nhân. Các dù trống, giá trị lô-gic và văn bản vô mảng hoặc tham ô chiếu bị bỏ qua loa.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vô bảng tại đây và dán vô dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để công thức hiển thị sản phẩm, nên lựa chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, chúng ta có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Dữ liệu

5

15

30

Xem thêm: ta ở taobao tính nhân duyên

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PRODUCT(A2:A4)

Nhân những số vô các dù từ A2 đến A4.

2250

=PRODUCT(A2:A4, 2)

Nhân những số vô các dù từ A2 đến A4 rồi nhân kết quả đó với 2.

4500

=A2*A3*A4

Nhân những số vô các dù từ A2 đến A4 bằng phương pháp dùng những toán tử toán học tập chứ không hàm PRODUCT.

Xem thêm: quy tắc ngầm

2250

Bạn cần thiết tăng trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập phá những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện và đào tạo, mò mẫm hiểu cơ hội bảo mật thông tin trang bị của người sử dụng và chưa dừng lại ở đó nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, hỗ trợ phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên sở hữu kỹ năng đa dạng.

Tác giả

Bình luận