grain nghia la gi

/grein/

Thông dụng

Danh từ

Thóc lúa
Hạt, hột
a grain of rice
hạt gạo
grains of sand
hạt cát
Một chút, mảy may
without a grain of love
không một mảy may yêu thương thương
Thớ (gỗ)
wood of fine grain
gỗ thớ mịn
with the grain
dọc thớ, thuận bám theo thớ
against the grain
ngang thớ
Tính hóa học, phiên bản chất; cá tính, khuynh hướng
in grain
về phiên bản chất; triệt nhằm, trả toàn
a rogue in grain
một thằng chúa đểu
man of coarse grain
người thô lỗ
Gren (đơn vị trọng lượng tự 0, 0648 gam)
Phẩm yên ổn chi (để nhuộm); (thơ ca) color nhuộm
( số nhiều) buồn bực rượu
to be (go) against the grain
trái ý muốn
dyed in grain

Xem dye

Ngoại động từ

Nghiền trở thành hột nhỏ
Làm nổi hột (ở bề mặt)
Sơn già nua vân (như) vân mộc, vân đá
Nhuộm color bền
Thuộc trở thành domain authority sần
Cạo sạch sẽ lông (da nhằm thuộc)

Nội động từ

Kết trở thành hạt

Chuyên ngành

Toán & tin

(vật lý ) hạt

Cơ - Điện tử

Hạt, thớ, lớp, phỏng phân tử, phỏng xù xì, (v) nghiềnthành hạt

Cơ khí & công trình

sỏi đá

Xây dựng

hướng khe nứt

Kỹ thuật cộng đồng

cuội
hướng sợi giấy
hướng thớ
kết hạt
nghiền trở thành hạt
làm nổi hạt
lớp
hạt
hạt nhỏ
hạt tinh anh thể
sọc
vạch
vân

Kinh tế

gren (đơn vị trọng lượng tự 0,0648 gam)
hạt
hạt ngũ cốc
thóc lúa
grain elevator
vựa thóc lúa
tinh thể
fine grain
tinh thể nhỏ (đường)
grain growing
sự tăng trưởng của tinh anh thể
grain setting
sự tăng trưởng của những tinh anh thể

Địa chất

hạt

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
atom , bit , cereal , corn , crumb , drop , fragment , granule , grist , iota , jot , kernel , mite , modicum , molecule , morsel , mote , ounce , particle , pellet , scintilla , scrap , scruple , smidgen , spark , speck , tittle , trace , whit , character , current , direction , fiber , make-up , nap , pattern , staple , striation , surface , tendency , tissue , tooth , warp and woof , weave , weft , dab , dash , dot , dram , minim , ort , shred , trifle , cereals (edible grains) , grits , groats , seed

Bạn đang xem: grain nghia la gi

Xem thêm: đại chúa tể truyện tranh

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ