Grading là gì

  -  
Giấy chứng nhận phân loại (tiếng Anh: Grading certificate) là dạng tài liệu được phát hành bởi những cơ quan thanh tra hoặc hội đồng đánh giá phân loại chính qui, nhằm đưa ra tuyên bố chính thức về chất lượng của một hàng hóa.

Giấy chứng nhận phân loại

Khái niệm

Giấy chứng nhận phân loại, tiếng Anh gọi là grading certificate.

Bạn đang xem: Grading là gì

Giấy chứng nhận phân loại là dạng tài liệu được phát hành bởi những cơ quan giám định hoặc hội đồng đánh giá phân loại chính qui, nhằm đưa ra tuyên bố chính thức về chất lượng của một hàng hóa.

Giấy chứng nhận phân loại rất quan trọng vì một sản phẩm cần phải được phân loại ở mức sàn giao dịch (exchange grade) để có thể được giao dịch trên thị trường tương lai.

Các sàn giao dịch hàng hóa sẽ thiết lập những nguyên tắc chi tiết về các đặc điểm mà hàng hóa cần phải có để được phân loại ở mức sàn giao dịch.

Xem thêm: Hormone Tăng Trưởng Gh Là Gì Mà Quan Trọng Đối Với Mức Độ Cao Lớn Của Trẻ?

Hiểu rõ hơn về giấy chứng nhận phân loại

Có nhiều cơ quan giám định và hội đồng chính qui khác nhau có khả năng cấp giấy chứng nhận phân loại. Hầu hết những cơ quan giám định sẽ được lựa chọn dựa trên loại hàng hóa. Có nhiều cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ này, tuy nhiên các công ty dịch vụ giám định khác bên ngoài cũng có thể đáp ứng được việc này.

Giấy chứng nhận phân loại hàng hóa phục vụ cho một mục đích đầy giá trị, nó đem lại lợi ích cho cả bên mua và bên bán hàng hóa trên thị trường tương lai. Tài liệu này cung cấp một đánh giá chính thức và khách quan về giá trị, chất lượng cũng như tình trạng của sản phẩm. Nó không chỉ được dùng khi trao đổi mua bán mà còn là một tài liệu quan trọng để đảm bảo khả năng chi trả khi đi vay vốn.

Giấy chứng nhận phân loại còn hỗ trợ nâng giá, trong trường hợp chất lượng của hàng hóa được đánh giá cao hơn. Ngược lại, nó bổ sung cho lí do từ chối hay giảm thanh toán khi giá trị của hàng hóa không tương đương với mệnh giá.

Xem thêm: Chuyên Gia Bắt Ma Châu Tinh Trì ) (Bản Đẹp,Lồng Tiếng), Chuyên Gia Bắt Ma

Thông tin trên giấy chứng nhận phân loại

Nguyên tắc chi tiết chính xác của một giấy chứng nhận phân loại sẽ khác nhau tùy theo loại hàng hóa được đang giám định. Ví dụ, một giấy chứng nhận phân loại của ca cao sẽ bao gồm:

- Xuất xứ

- Mô tả sản phẩm

- Tình trạng sản phẩm

- Phân loại, ví dụ như tỉ lệ hạt kém chất lượng trên tổng lô hàng

- Số lượng, xác định bằng cách đếm, và được thể hiện dưới dạng số hạt mỗi kg

Ngoài ra, tài liệu này cũng sẽ nói rõ loại ca cao này có đáp ứng đủ tiêu chuẩn của sàn giao dịch hay không. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong một khoản thời gian được xác định bởi sàn giao dịch và dựa trên loại hàng hóa.